Avalex voorzitter Stephan Brandligt (GL) faalt totaal

Op 8 maart 2018 deed voormalig VVD wethouder Harpe een aantal toezeggingen aan de gemeenteraad. Onderstaande VIDEO de belangrijkste:

De raad zou kwartaal rapportages krijgen van Het Nieuwe Inzamelen. Voortaan verfijnder op afvalsoort. Scherper op de afvalstroom. Maar we hebben één jaar niks gekregen.

Logisch want Avalex Secretaris-Directeur ad interim de heer Vincent van Woerkom is ook nog erg druk in zijn hoofdfunctie als Directeur Bijzondere Projecten in de gemeente Amsterdam. Zie zijn Linkedin

Er zijn twee kwartaalrapportages van Het Nieuwe Inzamelen (HNI)  aan de gemeenteraad gestuurd.
Avalex kwartaalrapportage Q2 april 2017-juni 2017
Avalex kwartaalrapportage Q3 juli 2017-september 2017
Sindsdien is niks ontvangen van Avalex bestuursvoorzitter Brandligt. En dat terwijl op 19 februari 2018 met Het Nieuwe Inzamelen(HNI)  in de wijk Hof van Delft gestart is.

Avalex voorzitter Stephan Brandligt zwijgt als het graf. Avalex blijf zwaar in gebreke wat betreft het op tijd aanleveren van kwartaal rapportages. Wat is daar aan de hand? Weer een zooitje?

JA, er is dus wel een moment van evaluatie van startwijken HNI, Hof van Delft en Harnaschpolder.

Er is een noodremprocedure ingebouwd door het college. College: “Als het na de invoering heel anders loopt dan we gedacht hadden, zoals draagvlakverlies,  dan kom ik bij de gemeenteraad terug”, “geen officieel go-no-go moment maar een mogelijkheid om het met elkaar te heroverwegen”

Goed dat kan alleen als de gemeenteraad over gedetailleerde Delftse informatie beschikt. Nu houdt Avalex voorzitter Stephan Brandligt de Kwartaalrapportages onder de tafel. Dat is onbehoorlijk en laf bestuur.

Wel heeft de gemeenteraad op 15 augustus 2018 een financiële kwartaalrapportage van geheel Avalex gehad over de 1ste Trimesterrapportage januari 2018-april 2018 over afwijkingen van de begroting.

Daarin staat kort dat er in de HNI startwijken getemporiseerd wordt. Een ander woord voor vertraagd.

Genoemde reden is blijkbaar het afkeurpercentage van de PMD aanzienlijk is. Dat hele PMD inzamelen verloopt dus aanzienlijk anders dan verwacht.

En dan komen we zeker terug op de toezegging die het college aan de gemeenteraad heeft gedaan.

En het effect van drie maanden Nieuw inzamelen op restafval per kg / per inwoner na startwijken in andere gemeenten is verwaarloosbaar klein (333 gr per maand).

Restafval is erg duur om te verbranden per ton.  Of de huidige PMD inzameling (veel lucht) met miljoenen investeringen voor de nieuwe PMD containers dit probleem oplost, zal uit de kwartaal rapportages moeten blijken.

Jan Peter de Wit & Sylvia Grobben