Vragen over met PFAS vervuilde grond Nieuw Delft

Nu de vergaderingen zo goed als afgelast zijn, kan ik enkel nog schriftelijke vragen stellen. Dus dat wordt mijn werk de komende tijd als raadslid.

Ik vind de aanpak in de korte brief van het college van de met PFAS verontreinigde grond in Nieuw Delft te onduidelijk.

In de Zuidelijke Velden is een te hoge concentratie PFAS gevonden. Mogelijk als gevolg van weggelopen blusschuim van de tijdelijke Brandweer kazerne aldaar in 2004-2006.

Brandweer Delft-Rijswijk (Delft) – Mercuriusweg 4c, te Delft

Blusschuim bevat veel PFAS. En die stof zit nog steeds in de grond aldaar.

Het college wil liefst de vervuilde grond ergens in de regio opslaan. Waar is onduidelijk. Als dat nu nog onbekend is dan is het geen echte oplossing.

Andere optie is de grond op veld 8 op te slaan. Daar begint het college in april al mee.

Verder kijkt het college naar manieren om het grondoverschot kleiner te maken, bijvoorbeeld door het maaiveld op een hoger niveau af te werken.

De onderzochte grond in Nieuw Delft is overigens wel geschikt om op te wonen, omdat de gezondheidskundige grenswaarden door blootstelling vanuit de bodem dan niet worden overschreden

De brief is erg kort en blijft vaag op alle punten.

Schriftelijke Vragen artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Delft zondag 22 maart 2020

Betreft brief 2011189 Werkwijze rondom PFAS in Nieuw Delft

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Vraag 1 Over hoeveel kubieke meter grond die de PFAS- norm overschrijd hebben we het?

Vraag 2 Grond met een te hoog PFAS gehalte mag niet ongereinigd worden afgevoerd. Toch stelt u voor dat wel te doen in de Regio. Wat zijn hiervoor de voorwaarden? En welke kosten zijn aan deze tijdelijke opslag verbonden?

Vraag 3 Welke plek in de Regio is op het oog?

Vraag 4 U stelt dat iets te hoge met PFAS verontreinigde grond tegen zeer hoge kosten ontgift kunnen worden. Wat zijn nu de geschatte maximale kosten hieraan verbonden?

Vraag 5 U zoekt ook een oplossing om de vervuilde grond onder woningen toe te passen door het gehele maaiveld op een hoger niveau af te werken. Bent u het met me eens dat vervuilde grond onder huizen wegmoffelen een totaal onaanvaardbare oplossing is voor een betrouwbaar college, die het milieu hoog in het vaandel heeft staan.

Met vriendelijke groet Jan Peter de Wit