Vragen over extra ‘onbelaste bijdrage” van € 100.00 aan studenten roeivereniging LAGA

Stip wethouder Bas Vollebregt, SP gedeputeerde Rik Janssen en twee bestuursleden stichting roeifaciliteiten LAGA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst op 11 april 2019.

 

SP gedeputeerde Rik Janssen betaalt grif €610.000 aan studenten roeivereniging LAGA voor de nieuwbouw van hun clubhuis. LAGA zat onoverzichtelijk in de bocht in het vaarwater van de beroepsvaart. Dat is €295.000 voor de steigers in het water, een terugbetaling onbelast (vrij van btw) van €215.000 voor  planvoorbereidingskosten en nog eens €100.000 onbelast ter bevordering van de veiligheid op de vaarweg.

Stip wethouder Bas Vollebregt draagt nog onbelast vrij van btw €100.000 bij voor optimale inpassing in de omgeving? Zie Samenwerkingsovereenkomst.

Dat is nog bovenop de €200.000 verlies op de grondaankoop Nieuwe Haven door de gemeente Delft. De hamvraag is: heeft LAGA wel recht op deze “giften” van de gemeente. Als raadslid, kan ik totaal niet beoordelen hoeveel vermogen LAGA en haar aanverwante stichtingen heeft.

Ik vind dat er eerst openheid moet komen in de financiële situatie van LAGA. Nu lijkt het op een fors douceurtje aan de studentenachterban van Stip. ik herinner me de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) leningen aan de twee gebouwen van de Turkse en de Marokkaanse verenigingen. Die hadden een lage rente maar moesten wel terugbetalen. De €300.000 aan LAGA noemen ze steeds bijdrage oftewel subsidie. Maar je kan ook alleen subsidie krijgen als je op een andere manier niet aan geld kan komen. Dat is nergens duidelijk gemaakt.

Kan LAGA als onder-vereniging van het DSC geen lening krijgen? Vast wel. Maar het gewiekste DSC heeft juist allemaal onder-verenigingen opgericht om buiten spel te blijven bij het faillissement of fors verlies van een onder-vereniging.

In het oude nieuwbouwplan uit 2008 was er wel financiële openheid. Toe was er geen enkele bijdrage van de gemeente.

Financiering nieuwbouwplannen Nieuwelaan LAGA uit 2008. Dit is dus niet door gegaan.

 

Goed wat zijn de vragen:

1 LAGA is een ondervereniging van het DSC en één van hun belangrijkste visitekaartjes. Kan ik de statuten of reglementen van de DSC krijgen waarin de rechten en plichten van onder-verenigingen staan?

2 Vindt u ook dat DSC financieel eerder zou moeten bijdragen aan LAGA dan de burgers van Delft? Hoeveel bedraagt de bijdrage van DSC?

3 Kan ik de laatste twee winst- en verlies rekeningen en/of balansen en eigen vermogen van het DSC ontvangen?

4 Kan ik de laatste twee winst- en verlies rekeningen en/ of balansen en eigen vermogen van LAGA en daaraan gelieerde rechtsvormen ontvangen?

5 Wie wordt eigenaar van de nieuwbouw?

6 Is de totale concept normbegroting van de Nieuwbouw sluitend?

7 De €100.000 wordt besteed aan de optimaal mogelijke inpassing in het gebied Schieoevers? Wat verstaat u hieronder?

8 Blijft het pand van de oude locatie in eigendom van een aan Laga gelieerde entiteit? Zo ja, waarom?

9 Wat is de waarde van het pand aan de Nieuwelaan 53? Is er een taxatierapport?

10 Als het pand (aan een niet aan Laga gelieerde entiteit) wordt verkocht, hoe wordt het vermogen/de verkoopwinst aangewend voor de financiering van de nieuwbouw?

11 Welke bestemming voor de Nieuwelaan 53 heeft de gemeente dan wel Laga nu al op het oog? Aan welke scenario’s is al gesproken binnen gemeente (horeca, fitness, evenementen)?

12 Heeft de gemeente al contact gezocht met de belangenvereniging Zuidpoort en omwonenden over de toekomstige bestemming? Zo nee, waarom niet?

13 Bent u het met me eens dat de nieuwe beoogde bestemming positieve of negatieve invloed heeft op de verkoopprijs? Zal LAGA niet gaan voor de hoogst biedende?

14 Loopt Delft niet weer een “Vermeer” risico effect zoals bij uw Stip voorganger bij de beveiliging Prinsenhof voor het Straatje, daar er niets in de SOK staat over mogelijk financieel nadeel?

15 Zijn er Corporate financiers zoals bij de Nieuwbouw aan de Nieuwelaan 53? Voor welk bedrag?

16 Heeft LAGA een aanvraag van commerciële financiering bij een reguliere bank gedaan? En wat was het resultaat?

17 Hoeveel ledengroei verwacht Laga op de nieuwe locatie nu ze op dit moment al een ledenstop (?) hebben?

18 Waarom biedt de gemeente geen lening aan? Aan Laga (met de nieuwbouw of andere activa (van de groep) gedeeltelijk als onderpand). Denk ook aan borgstellingen van de andere Laga-entiteiten.

19 Kunt u de concept normbegroting openbaar maken omdat het toch geen officiële status heeft en een hoop vragen zal wegnemen? Er gaat immers een aanzienlijk deel publiek geld in zitten en het publiek heeft daarom recht om te weten waar hun belastingcenten aan besteed worden?

Jan Peter de Wit