Ik stap uit de fractie van Onafhankelijk Delft en ga door in de nieuw te vormen Groep Stoelinga / Hart voor Delft

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Delft

Delft 1 mei 2020

Betreft het per 5 mei 2020 uit de fractie van Onafhankelijk Delft stappen en als raadslid doorgaan in de te vormen Groep Stoelinga / Hart voor Delft

Geachte burgemeester Van Bijsterveldt, beste Marja

OD Partij voorzitter en raadslid Jolanda Gaal heeft samen met haar dochter L.G.F.H. Timmermans tevens raadslid, de partij en fractie van Onafhankelijk Delft publiekelijk in groot diskrediet gebracht door zich plotsklaps tegen een eerder toegezegde fusie met Stadsbelangen te verklaren.

De reden die de kwartiermakers gaven was dat partijvoorzitter Gaal het eigenbelang van een hoge plaats op de toekomstige kieslijst 2022 en daarmee het zeker stellen van de raadsvergoeding (bruto €1945/maand) boven het algemene belang van één sterke Stadspartij stelde.

Het is het zoveelste teken van bestuurlijke corruptie van partij voorzitter Jolanda Gaal. Een partij zonder leden. Door functioneel machtsmisbruik kreeg ze het bij lijsttrekker en partijleider Martin Stoelinga voor elkaar, dat haar dochter Liedewei Timmermans – die toen in Leiden woonde – op een hoge verkiesbare plaats kwam van nota bene de lokale partij Onafhankelijk Delft.

Stembiljet 21-3-2018

Na de verkiezingen vormden moeder Gaal en dochter Liedewei Timmermans een blok in de fractie die zich vooral bezig hielden met interne samenzweringen en manipulaties met als einddoel de kaping van de partij OD.

Daarbij de situatie uitbuitend van een door prostaatkanker en chemotherapie en opvolgende hormoontherapie verzwakte lijsttrekker en fractievoorzitter Martin Stoelinga. Bijvoorbeeld schreef voorzitter Jolanda Gaal op geruisloze wijze één maand voor de verkiezingen mede bestuurslid Martin Stoelinga uit en benoemde haar vriendin Carla van Tricht – Bakker als haar handlangster.

In het AD Delft van 6 april jl las ik dat voorzitter en raadslid Jolanda Gaal als enig inhoudelijk punt over de fusie zei: “Dat er nog flinke verschillen van inzicht tussen beide partijen zijn als het gaat om punten als jihad, moslims en asielzoekers”

Door op deze quasi onnozele wijze hele bevolkingsgroepen te verbinden aan jihad is voor mij een duidelijk een teken van generieke haatzaaiing en zelfs te zien als racistische houding. Dit werp ik ver van mij. Is ook in tegenstelling tot Stadsbelangen Delft die als doelstelling Artikel 1 van de Grondwet heeft.

Ik wil per direct geen deel meer uitmaken van deze door schorremorrie overgenomen partij en fractie van Onafhankelijk Delft. Ik wil als zelfstandig raadslid doorgaan door mijn zetel te behouden om zo ook te voorkomen dat er nog een kennis van de Gaal clan in de gemeenteraad komt. Maar vooral om verder te gaan op de ingeslagen weg van één sterke Stadspartij.

Jolanda Gaal heeft zichzelf de partij OD echter nu al toegeëigend die inhoudelijk en figuurlijk toebehoord aan Martin Stoelinga. Momenteel ondergaat Martin Stoelinga een langdurige palliatieve radioactieve kuur. Dat weerhoudt partijvoorzitter Gaal er niet van om hem alvast op slinkse zijn politieke erfenis te ontfutselen.

Ongeveer negentig procent van de kiezers heeft op Martin Stoelinga persoonlijk gestemd. Hij is al een decennium het boegbeeld van deze partij. Zonder Stoelinga geen OD. Stoelinga krijgt een weerzinwekkende trap onder de graszoden van Jolanda Gaal die in het AD zegt: ‘mensen hebben op Onafhankelijk Delft gestemd en niet op Martin Stoelinga’.

Met vriendelijke groet,

Jan Peter de Wit