Rondvraag over zwalkend sluitingsbeleid Coffeeshops The Future & The Game en Club CaesarVragen en antwoorden in bovenstaand fragment te beluisteren.

VRAGEN

Nachtclub Caesar is op last van de burgemeester voor 6 maanden gesloten. Daar na een vechtpartij werd de Politie gehinderd binnen te treden.

Bij koffiehuis het Kalf werd op klaarlichte dag tussen bezoekers de beruchte Delftse crimineel Karel Pronk doodgeschoten. Grote landelijke media impact

De vermoedelijke dader is nog voortvluchtig. Het Kalf was echter de volgende dag al weer open.

Vraag 1 Kan de burgemeester mij uitleggen waarom de ene ondernemer een lange bepaalde tijd moet sluiten voor een vechtpartij in de zaak en wanneer er iemand op een vol terras wordt neergeschoten u niet tot sluiting overgaat?

Na beschietingen in mei van de coffeeshops The Game en The Future liet de burgemeester beide coffeeshops voor onbepaalde tijd sluiten.

In september mochten beide coffeeshops weer open. Dat had Landelijke media impact omdat de burgemeester verklaarde dat:

“Gaandeweg ontstaat het beeld dat tijdelijke sluiting van een onderneming als reactie op een dergelijk incident, niet helpt. Sterker, de kans is groot dat daarmee het gedrag van de aanslagplegers juist beloond wordt, hetgeen uitlokt tot herhaling. Daarmee wordt de stad, in tegenstelling tot het beoogde doel van de maatregel, juist onveiliger. Naast het feit dat ik van mening ben dat crimineel gedrag nimmer beloond dient te worden, wil ik het gevaar van een impliciete uitnodiging tot herhaling voorkomen.”

Na een incident in oktober waar een ingehuurde kruimeldief probeerde coffeeshop The Game te beschieten en toen op heterdaad betrapt werd en door een politiekogel werd getroffen en nadien overleed, heeft u beide coffeeshops weer voor onbepaalde tijd gesloten.

Uw beleid wat betreft deze coffeeshops is niet meer te volgen en onlogisch. U zei dat de sluitingen niet helpen en dat u crimineel afpersgedrag niet wilt belonen. Maar een maand later sluit de coffeeshops weer na de eerste de beste mislukte poging tot beschieting. Terwijl u gezegd had bij dit type geweld niet meer tot sluiting over te gaan.

Vraag 2 Kan de burgemeester mij uitleggen waarom zo snel van het zelf geformuleerde beleid is afgestapt?

ANTWOORDEN burgemeester Marja van Bijsterveldt

Antwoord 1 Wat betreft koffiehuis Het Kalf en Club Caesar dat zijn twee heel verschillende situaties.

Bij het Kalf is er geen relatie tussen de locatie en het gepleegde geweld. Ook geen vrees op herhaling. Het was gericht op dhr. Pronk. Dat is de reden dat het Kalf ook vrij snel weer is opengegaan.

Club Caesar is een geval zoals beschreven in het Handhavingscenario Horeca Delft. De politie is actief niet binnengelaten in de situatie dat er een vechtpartij had plaatsgevonden. is een benoemd handhavingsthema en heeft een relatie met de locatie. Zijn meerdere keren overtredingen plaatsgevonden. Eigenaar heeft bezwaar ingediend bij de gemeente. En een verzoek voorlopige voorziening bij de rechter. Dat verzoek is afgewezen. Adviescommissie van bezwaarschriften handelt het verder af. Daarna kan nog in beroep gegaan worden.


Antwoord 2 Sluiting Coffeeshops. Burgemeester van Bijsterveldt brengt een correctie aan. Na het schietincident op 8 oktober is de coffeeshop nog 10 dagen open geweest. In beginsel ben ik nog steeds van mening bij dit type geweld niet over te gaan tot sluiting. randvoorwaarde is wel dat ondernemer goed meewerkt. En ik bespreek altijd de situatie in de Veiligheidsdriehoek met Politie en Justitie.

26 Oktober ontving de burgemeester nadere informatie van Politie en Justitie. Op basis daarvan heeft de burgemeester het besluit genomen om de coffeeshops toch te sluiten. De hoofdlijn van het beleid blijft overeind maar zal elke keer zorgvuldig worden afgewogen.

Nieuwe vraag JP: Dit speelt al sinds 7 mei dus 7 maanden en er werken in beide coffeeshops gezamenlijk 19 personeelsleden. ik kan me niet vinden in een sluiting voor onbepaalde tijd? waarom niet voor bepaalde tijd zodat de mensen weten waar ze aan toe zijn?

Van Bijsterveldt: Ik ben degene die uiteindelijk het besluit neemt en ben daar verantwoordelijk voor. Wat betreft de tijd (ik ben daar eerder door de rechter op geattendeerd) is eind januari. Dus drie maanden. De ondernemer was daar al van op de hoogte. Hetzij tussentijds, hetzij aan het eind van deze periode besluit ik weer tezamen in de Driehoek.

Nieuwe vraag JP: Het lijkt erop dat als twee coffeeshops zo lang dicht zijn dat we straks twee coffeeshops minder krijgen? Gaan we daar dan naartoe? is dit een soort uitsterfbeleid aan het worden?

Van Bijsterveldt: Zeker niet. Daar heeft ook het nieuwe college duidelijke uitspraken over gedaan. in het coalitieakkoord is sprake van minimaal en maximaal vier coffeeshops. En dat is mijn leidraad.

Column 8 dec 2018 Jan Peter de Wit

handhavingsscenario horeca gemeente delft