Quickscan Bronscheiding versus nascheiding. In opdracht van: Gemeente Wassenaar


Utopische doelstellingen. Totaal niet realiseerbaar. Zitten nog op restafval 241kg/inwoner/jaar.

Ik word niet veel wijzer van deze QuickScan. Behalve dat we alle technieken tegelijk zouden moeten inzetten. Bronscheiding, nascheiding en Diftar. En dan nog ga je de doelstelling niet halen.

Hier in Delft wordt bestuurlijk net zolang getreuzeld tot alle nascheidingsfabrieken van huishoudelijkafval vol zitten.

Jan Peter de Wit

stantec quick scan bronscheiding versus nascheiding