Persbericht gemeente Delft: Ontwikkeling van De Staal belangrijk voor wijkversterking Vrijenban

Vlnr Dyon Aldenhove (Novaform), wethouder Karin Schrederhof, Edwin Kolkhuis Tanke (Novaform), Guus Theuws (Novaform), Mark de Vos (Novaform)

Ontwikkeling van De Staal belangrijk voor wijkversterking Vrijenban

Hoogwaardig plan en iconisch gebouw zorgen voor nieuwe herkenbare stadsentree van Delft

Woensdag 5 juni hebben wethouder Karin Schrederhof en Edwin Kolkhuis Tanke, algemeen directeur van Novaform Vastgoedontwikkelaars tijdens de PROVADA de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van De Staal ondertekend. Hierin staan de afspraken die zij hebben gemaakt over de realisatie van het project waarin zowel woningen als commerciële ruimte worden gerealiseerd.

Het plan voorziet in een gewijzigde situering van de bestaande Staalweg. In plaats van de huidige ligging om de locatie heen, wordt in het plan de ‘nieuwe Staalweg’ door het plangebied heen recht aangesloten op de Van Lodensteynstraat. Door deze keuze krijgt de woonwijk Vrijenban een logischer aansluiting op de Oostpoortweg en sluit de nieuwbouw goed aan op de bestaande woonwijk.

Het plan wordt door Novaform nader uitgewerkt. Er komen tussen de 275 en 330 woningen. Dit zijn verschillende type woningen: appartementen, eengezinswoningen, herenhuizen en praktijkwoningen, met een combinatie van wonen en werken, zowel in de koop- als huursector. Daarnaast wordt nog minimaal 6000 en maximaal 9000 m2 commerciële ruimte gerealiseerd op verschillende plekken in het plan. De verwachting is dat de bouw eind 2021 – begin 2022 start.

Wethouder Schrederhof: “De ontwikkeling van de Staalweg wordt met het hoogwaardige plan en iconische gebouw als baken aan de snelweg een nieuwe herkenbare stadsentree. Het project draagt bij aan de woningopgave van Delft, maar vooral ook aan de wijkversterking van Vrijenban door de gedifferentieerde woningen en de combinatie met een commercieel programma dat zorgt voor extra banen.”

Combinatie van iconische woontoren en traditionele woongebouwen

Het stedenbouwkundig ontwerp van De Staal valt uiteen in twee delen: een hoge, groene wal met daarop een iconische woontoren langs de A13 en rond de nieuwe Staalweg meer traditionele bakstenen woongebouwen in aansluiting op de bestaande woonwijk. Architectonisch zijn in de bakstenen gevels van deze woonblokken contouren van grachtenpanden aangebracht die verwijzen naar de historie van Delft.

Novaform start nu met de voorbereidingen van de planologische procedure. Het streven is de bewoners voor het eind van het jaar te informeren over de plannen en het bestemmingsplan.