Ontwerp Kruisstraat 71 kan nog behoorlijk verkeren

Dit is het laatste door de meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurde ontwerp op de plek van de voormalige bibliotheek.

 

Betreffende de collegebrief van 26 september 2019 (hier) over hoger beroep Kruisstraat 71. Waar het college een juridische strijd is begonnen, net als projectontwikkelaar Kruisstraat Delft bv. Hoger beroepen vliegen over een weer en duren over het algemeen vrij lang.

Ik had nog wat antwoorden gekregen op wat technische vragen die ik recent gesteld had:

Beste Jan-Peter, namens wethouder Vollebregt reageer ik op uw vragen.

Wat is plan 1?
Plan 1 was het (niet uitgevoerde) plan van de ontwikkelaar ten tijde van de koopovereenkomst (2015). Dat plan bestond uit een gebouw met twee lagen detailhandel met daaronder een ondergrondse parkeergarage. Van dit plan zijn door Kennemerland in 2013 en 2014 verschillende tekeningen ter bespreking naar de gemeente gestuurd.

Kan dat betekenen dat een supermarkt weer in beeld komt?
Wij achten deze kans zeer klein. De verwachting is dat de rechter niet meegaat in de eis en daarnaast is nu plan 4 vergund.

Kan ik tzt de uitspraak toegestuurd krijgen?
Ja, dat kan. Wij verwachten de beslissing op het bezwaar ongeveer eind november.
Ik realiseerde mij zojuist dat u met uw derde vraag doelt op de privaatrechtelijke uitspraak. Die uitspraak wordt op zijn vroegst einde eerste kwartaal 2020 verwacht en kunt u t.z.t. ontvangen.

Met vriendelijke groet, Merel Weekenborg
Bestuursadviseur wethouder Vollebregt