Minimaal Sociaal Plan Woonbron sloop Heilige Land bewoners

De 65 eengezinswoningen gelegen aan de Dr. Schaepmanstraat 2 t/m 22 (even) en 79 t/m 125 (oneven), Cornelis Musiusstraat l t/m 15 (oneven) en 2 t/m 16 (even) en Odulphusstraat 36 t/m 56, 55 en 57 en Vondelstraat 2A worden gesloopt.

Woonbron heeft de sloop beslissing is al een tijdje geleden genomen maar hoe zit het met de rechten van de huidige bewoners? Woonbron houdt de kaken stijf op elkaar.

Ten eerste waarom worden deze witte en van buiten lieftallige woningen gesloopt? De woningen zijn te oud en te duur om te renoveren. Ook zijn ze ongezond wegens optrekkend vocht. Muren, dak en verwarming eigenlijk alles voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2009 zouden ze al gesloopt worden. Bron: Bouwkundig onderzoek Alphaplan

De renovatie zou voor de komende 30 jaar bijna hetzelfde kosten als nieuwbouw (€100.000 geschat). Dus kiest Woonbron voor sloop met daarna nieuwbouw. De WOZ waarde van deze woningen ligt echter tussen de 175.000 en 205.000 euro.
Dus de huidige bewoners moeten eruit. De rechten en plichten van de bewoners zijn beschreven in het Sociaal Plan complex 2.

Ja, de bewoners hebben recht op een tegemoetkoming in verhuis en herinrichtingskosten van €5993. Dat is het minimale bedrag dat het Rijk heeft vastgesteld. Dat lijkt veel maar is het niet. De meeste bewoners met vast huurcontract kiezen hier maar voor, en hebben het sociaal plan ondertekend.

Als ik het  Sociaal Plan van Woonbron leg naast Algemeen Model van de Woonbond zie ik aanzienlijke verschillen. Zoals “Website: De verhuurder opent een website, waarop de huurder de belangrijkste informatie over het vernieuwingsplan kan lezen.

Woonbron houdt alles weg. De informatie is persoonlijk en met brieven. Verdeel en heers dus. Vidomes heeft dat veel transparanter aangepakt bij de sloop Van der Goesstraat en Van Schuijlenburchstraat

De bewoners krijgen een normale urgentie verklaring. En moeten dus wedijveren met andere urgenties zoals statushouder, sociaal en medisch. Dat is hopeloos met het huidige krappe huuraanbod. Een herstructurerings-urgentie zie ik niet staan die voorrang op iedereen geeft.

Ik zie een zogenaamde terugkeer garantie. Een illusie daar de nieuwbouw huur onbetaalbaar zal zijn. Wees eerlijk, de meerderheid zal nooit in de nieuwbouw terug kunnen keren daar het inkomen te laag is. Koop dat af met een éénmalige vergoeding. Ik zie ook geen huurgewenning als het nieuwe adres veel duurder is. Zelfs ouderen kunnen geen gratis gebruik maken van de technische dienst van Woonbron voor klusjes.

Veel zaken zijn niet goed uit onderhandeld. Woonbron moet bij toekomstige sloop trajecten gelijk de bewoners wijzen op de Woonbond als vertegenwoordiger. Of de Vereniging Bewoners Organisatie Delft moet dat doen. Niet afwachten. Echter de onwetende bewoners in veelal achterstandssituaties wenden zich meestal tot de politiek.

Hoe verder. Hier het tijdspad:Daar waar gemeente staat wordt het college van B&W bedoeld. De Delftse gemeenteraad praat graag over zaken waar ze niet over gaan.  Veel geklets om aandacht. Dit is in feite bij alle slooptrajecten het geval. Beter is de bewoners van goed advies te voorzien en op de mogelijkheden wijzen om het onderste uit de kan te halen. Dat kan door collectiviteit en open inhoudelijke communicatie. Helaas was dat hier ver te zoeken.

Jan Peter de Wit