Burgemeester Van Bijsterveldt: “wanneer gaat er gehandhaafd worden op illegaal vrachtverkeer”

BLOEMPOTTEN PROTEST aan de gasthuislaan tegen het sluipverkeer afsluiting Sebastiaansbrug

Goedenavond, leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur, inspreektekst Sonja Sint:

Vanwege het feit dat ik de 18e juni niet in het land ben spreek ik vanavond in. Ik ga het niet hebben  over de resultaten van het verkeersonderzoek.
Maar wat dit onderzoek in ieder geval wel duidelijk  aangeeft is het feit dat er per etmaal  zeker 7 zware vrachtwagens de gracht over rijden en 31 middelzware, waarvan een gedeelte misschien lichter is dan de toegestane 3.5 ton,
En daar wil ik het wel over hebben, wat dat is gewoon keiharde data.
38 middelzware tot zware vrachtwagens per etmaal. Langs die smalle gracht.

In 2015 heeft B&W  een verkeersbesluit ondertekend om een geslotenverklaring voor vrachtauto’s boven de 3.5 ton in te stellen.

En waarom ??: aan de ene kant: het smalle wegprofiel.. Fundering onder de waterspiegel. Kans op verzakking. Veel klachten  over schade.
En aan de andere kant: de verkeersveiligheid. Met de extra opmerking dat de Gemeente in principe niet eens  ontheffing wil verlenen omdat de verkeersveiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Bijzonder dat de Gemeente stelt dat vrachtwagens de veiligheid beïnvloeden en uw verkeersveiligheidsonderzoek   stelt dat vrachtwagens niet gevaarlijk zijn maar de bloembakken en spookfietsers wel., maar dit terzijde.

Maar wat stelt een verkeersbesluit voor als er werkelijk nooit of te nimmer wordt gehandhaafd.

Daarover het volgende: de politie heeft al meerdere malen aangegeven dat zij niet wil  handhaven, want het heeft geen prioriteit en ze hebben geen personeel.
De handhaving heeft daarentegen aangegeven dat  zij niet kan handhaven omdat zij geen bevoegdheden heeft.

Een vraag aan D’66 wethouder Huijsmans : waarom is er nooit handhaving?

Aangezien tot op de dag van vandaag de wethouder niet in staat is gebleken hier  beleid op te maken noch om in te grijpen anders dan met een duur nutteloos onderzoek, schuif ik de vraag graag door naar Burgemeester Marja van Bijsterveldt:

Mevr. Van Bijsterveldt: wanneer gaat er gehandhaafd worden op illegaal vrachtverkeer?
U als verantwoordelijke voor handhaving heeft hier een taak, en tot nu toe is gebleken dat de handhaving volledig te kort schiet
Is er extra inzet gevraagd voor deze periode? Aangezien in 2016 al bekend was dat de Gasthuislaan een sluiproute zou worden.

Op de Gasthuislaan geldt voor de bouwperiode van de brug een maximale snelheid van 15 km,  wekelijks gepubliceerd .  Maar de displays zijn alweer weg, van handhaving geen sprake.

Het bord “alleen bestemmingsverkeer”  is daar ooit handhaving voor?  Waarom niet?
Het verkeersbesluit geeft aan dat er in principe geen ontheffing zal worden verleend. Hoeveel ontheffingen worden er wel verleend?

Mevr. van Bijsterveldt : Wat gaat u doen om het sluipvrachtverkeer te weren? Die auto van 9.5 ton die langs mijn huis komt?
In 2016 was reeds bekend dat het verkeer tijdens de bouw enorm zou toenemen, dus ook het vrachtverkeer. Hoe kan het zijn dat, er geen nul meting is gedaan op de gevels?
Draait Delft op voor de schade aan de oude  panden?

Het verkeersbesluit is dus niets meer dan een papieren tijger.
Net zo goed als de bordjes 15 km dat zijn of het bord “bestemmingsverkeer”.
Loze beloften die de bewoners tot op het bot frustreren.
En u als gemeente maakt tot een onbetrouwbare gesprekspartner.

Dinsdag 2 juli staat de Gasthuislaan opnieuw op de agenda.
Ik zou toch echt willen vragen of bovenstaande vragen dan beantwoord worden.
Sonja Sint