RaadsInformatieSysteem: Martin Stoelinga stapt uit Onafhankelijk Delft

Bron : Actueel

6 mei 2020 – Raadslid Martin Stoelinga heeft de fractie van Onafhankelijk Delft verlaten. Zijn fractiegenoten Sylvia Grobben en Jan Peter de Wit volgen  de voormalig fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft. Het trio blijft als Groep Stoelinga/Grobben/De Wit lid van de gemeenteraad.

Stoelinga heeft zijn besluit op zaterdag 2 mei in een brief aan burgemeester Marja van Bijsterveldt bekendgemaakt.

Door de afsplitsing houdt Onafhankelijk Delft met de raadsleden Jolanda Gaal en Liedewei Timmermans twee zetels over in de raad.

Brief raadslid M.H.J.M. Stoelinga – afsplitsing Onafhankelijk Delft