Liedewei Timmermans met laffe domme insinuaties tijdens Delftse video raadsvergadering van 28 mei 2020 die kant nog wal raken

Afgelopen gemeenteraadsvergadering stond er het stuk Voorstel van het college aan de raad inzake intrekking verordening reclamebelastingen 2020 en verordening precariobelasting 2020 voor kwijtschelding van deze belastingen als corona maatregel dit jaar om daarmee de lokale noodlijdende horeca financieel te ontzien.

Nu maakte OD raadslid Liedewei Timmermans een toespeling op belangenverstrengeling van bepaalde gemeenteraadsleden bij bovenstaand voorstel. En dat ze zich kan voorstellen dat deze raadsleden er persoonlijk belang bij hadden. En dat zij vindt dat deze zich van stemming moeten onthouden.

Daarmee indirect de aanval openend op Martin Stoelinga die zoals bekend eigenaar is van een aantal horecapanden in Delft en ook mijn partijgenoot Sylvia Grobben die de Pizzabakkers runt aan de Markt met een terras.

Nu is het heel laf om, afgezonderd in je eigen omgeving, anderen persoonlijk op afstand aan te vallen, die daar niet op kunnen reageren omdat je hun naam niet noemt. Dit is lasteren richting de gehele raad door Liedewei Timmermans.

Immers dit is een generieke belastingmaatregel. Hier is geen enkele direct persoonlijk belang in het geding. Ik mag ook stemmen over de hoogte van de parkeerbelasting terwijl ik een parkeervergunning heb. Ik mag ook als huiseigenaar stemmen over de hoogte van de OZB.

En dan te bedenken dat Liedewei Timmermans (Rijks ICT Trainee) zich bij Martin voor jurist uitgaf. Dan mag je toch verwachten dat ze de regels hieromtrent kan begrijpen. Nee dus. Geen wonder dat ze twaalf jaar over haar rechten studie heeft gedaan.

Of Liedewei Timmermans echt mr. (meester in de rechten) is, wordt door ons betwijfeld daar ze nooit haar titel gebruikte in Schriftelijke Vragen. En academici in Delft zeggen: “als je niks anders kan dan, dan ga je rechten studeren”.

Jolanda Gaal leek meer op een pratende pruik in deze eerste digitale video raadsvergadering.

Wij verwerpen deze aantijgingen als zijnde ongefundeerde kwaadsprekerij. Het duurde één jaar voordat Liedewei voor het eerst wat in de gemeenteraad ging zeggen. Daarmee viel ze op als het zwijgzaamste nieuwe raadslid.

En dan ook nog eens te bedenken dat Liedewei Timmermans met haar 40 stemmen in de eerste de beste raadsvergadering Martin Stoelinga (met 4000 stemmen) zijn integriteit aantast. Ze zit daar enkel door de kruiwagen van haar moedertje Jolanda Gaal. Liedewei kan beter pr. voor haar naam zetten. Partij Rover.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga, Jan Peter de Wit