Hof van Delft heeft veel klachten over Avalex ‘Nieuwe Inzamelen’

Dinsdagavond 16 oktober druk bij inloop in de Wending over ‘studenten overlast’ en Avalex nieuwe inzamelen. Op de rug gezien wijkagent Willem Molenaar.

Er waren heel wat bewoners aanwezig bij de inloopavond van de Belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier.

Sinds december 2017 is Avalex in Hof van Delft begonnen met het uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen (HNI).

Gelijk regende het klachten (hier). En dat was gisteravond ook weer zo.

De gemeenteraad was al in maart 2018 door VVD wethouder Harpe kwartaalrapportages toegezegd. Sindsdien niks gezien.

Vorige week vroeg ik de nieuwe D66 wethouder Huijsmans wanneer we die kwartaal rapportages eindelijk eens kregen.

Het ontluisterende antwoord was dat zij ze ook nog niet gezien had. Huijsmans “we zijn afhankelijk van wat Avalex ons geeft”. Vreemd zie geheel onderaan. En het zijn ineens viermaandelijkse rapportages. Komt ergens in Q4 laatste kwartaal dit jaar.

Nu had Harpe toegezegd dat het college een noodrem procedure had ingebouwd als alles anders loopt dan verwacht. Maar als de raad geen Inzamel rapportages sinds de invoering krijgt, is dat een loze toezegging.

Gisteravond zei de aanwezige gemeenteambtenaar P.  gelijk dat het geen pilot of proef was. Voor de gemeente was Hof van Delft gewoon de startwijk voor de gehele uitrol in Delft. Er was geen stoppen meer aan en geen weg terug. Dat verbaasde veel aanwezigen. De indruk is gewekt dat het een proef was.

Contact papiertje van de gemeente

De aanwezigen konden hun klachten op een papiertje zetten en daarna zou contact met hun opgenomen worden. De ambtenaar wist geen oplossingen voor de aangedragen problemen. (ze was pas drie maanden in dienst).

Op dit soort bewonersavonden hoort gewoon verantwoordelijk wethouder Martina Huijsmans aanwezig te zijn. Contact met (boze) burgers is haar taak. Geef burgers gelijk de politieke antwoorden, achtergronden en neem ze serieus.

Nu bleef er een groot gevoel van ongenoegen en teleurstelling hangen. Dit is éénrichtingverkeer.  Nog steeds veel klachten over te lange loopafstanden, onlogische plaatsen van containers en stankoverlast.

De aanrijding met de gevel is het gevolg van grote nieuwe pers vuilniswagens voor PMD. Die kan de bochten niet maken in de nauwe straatjes. Ook het achteruit rijden en draaien en keren vond een moeder erg gevaarlijk voor kinderen. Ook verhinderden volle verzamelplaatsen met kliko’s de doorgang van hulpdiensten.

Hugo de Grootplein zal zo’n bak maar voor je deur of onder je keukenraam gezet worden..

De grondgebonden bewoners willen ook geen drie grote kliko’s in hun ‘postzegel’ tuintje. Ze willen meer ondergrondse containers. Maar dat was onmogelijk volgens Avalexman R. Te duur en teveel kabels. Het omgekeerde was juist het geval. Er zijn drie ondergrondsen gesloten.

Ik hoorde ook  van de Avalexman R. dat bewoners een “Haalplicht” hebben om kalender informatie op de Avalex website te halen over wanneer, welke container buiten gezet moet worden. Want de ophaaldagen veranderen regelmatig. Kortom een behoorlijk betuttelende benadering.

Een oudere vrouw gaf aan dat het allemaal veel te ingewikkeld was. “als oudere doe ik straks nergens meer aan” “ik ga toch geen afval agenda bijhouden”.

Mijn vermoeden werd versterkt dat grote delen van Hof van Delft ongeschikt zijn voor het Nieuwe Inzamelen. Te krap, smal, dichtbebouwd en nergens ruimte over. En daarbij zijn de vele studentenhuizen al een plaag voor de bewoners. Die gaan zich al helemaal niet aan het Nieuwe Inzamelen houden.

Hof van Delftenaren mogen het allemaal op een papiertje zetten. De trage ambtelijke Avalex molens weten er wel raad mee.

Jan Peter de Wit

18 augustus 2018 Archief Nieuws Nieuwe manier afvalinzameling werkt nog niet

“Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe manier van afval inzamelen nog niet overal even goed werkt. Avalex presenteerde een onderzoek over het eerste kwartaal. Daaruit blijkt dat het aantal kilo’s restafval per huishouden is slechts met 1 procent afgenomen”