Groot financieel debacle dreigt voor gemeente bij Kruisstraat 71

Protest tegen Lild Kruisstraat Delft april 2016. Vorig college waren een VVD en Stip wethouder gezamenlijk verantwoordelijk voor dit stukje binnenstadsontwikkeling. Daar heeft de ontwikkelaar handig misbruik van gemaakt.

Het college staat weer eens voor schut bij de Kruisstraat. Ze worden weer door de ontwikkelaar Kruisstraat bv voor de rechter gesleept. De vorige rechtszaak was de uitspraak in november 2018 ook al negatief voor de gemeente.

De projectontwikkelaar eist nu een boetebedrag van 2,2 miljoen. En erger nog. Hij wil ook de oorspronkelijke lelijke doos weer terug in beeld brengen. Bron Brief College Hoger Beroep

Navraag naar de stand van zaken in juli leverde de volgende antwoorden op van Stip wethouder Vollebrecht:

“Hoeveel heeft de grondverkoop opgeleverd?
De gemeente heeft € 1,2 mio. ontvangen voor levering van de grond.

Wat waren alle historische kosten verbonden met deze verkoop?
De kosten die gemaakt zijn aan gemeentelijke zijde zijn € 325.000,-.

Wat is op dit moment de stand van de grondexploitatie?
Het resultaat voor de gemeente komt daarmee uit op een restant van € 350.000,-. Er is op dit moment geen sprake van een grondexploitatie.

Bij een perceeloppervlak van 1600m2 is dat maar €350.000/1600m2 is maar €218 per m2. In het huidige plan komen er ook nog 21 appartementen bovenop.

Dat is al treurig weinig vergeleken met de prijzen in de Grondprijzenbrief 2017 voor detailhandel en horeca.

Krijgt de gemeente nog eens een boete dan kan de eindafrekening wel eens een fors verlies opleveren. En een nog meer bizarre ontknoping kan zijn dat het oorspronkelijke bouwplan met een Lidl supermarkt weer wordt ingediend. En dat terwijl de coalitie ook nog toestond dat de projectontwikkelaar de bouwhoogte mocht overstijgen met één bouwlaag. Blijkbaar was dit niet genoeg “wisselgeld”.
Reden om dit te agenderen voor het Delfts Kwartiertje in de commissie Ruimte & Verkeer van oktober.

Jan Peter de Wit

Oorspronkelijke plan uit 2016. Ook wel het SuperMonster genaamd. Lelijke grijze doos met ondergrondse parkeergarage. Gevolg veel autoverkeer door Kruisstraat en omgeving. Bron plaatje Gemistekanslocatie? GroenLinks site