GroenLinks dramt Energietransitie door ongeacht kosten burgers

Afgelopen raadsvergadering 31 januari hebben de twee stadspartijen OD en Stadsbelangen nog een poging ondernomen om het college met de Energietransitie met beide benen op de grond te zetten.

Maar dat mocht niet baten. Onderstaande motie om de energietransitie uit te stellen, werd verworpen door het Linkse college. Het kabinet is het er niet over eens wie de lasten gaan dragen. Dit GroenLinks college ramt door met hun strijd tegen CO2. Met de VVD als de “Meest loyale coalitiepartij”

De twee stadspartijen bundelen hun krachten. Eerst kijken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van die plannen. Kan deze energietransitie kostenneutraal voor de burger plaatsvinden? Hoeveel levert de investering op? Indien niet realistisch. Dan is het een gewone lastenverzwaring. Dat willen we niet.

Stephan Brandligt Wethouder GroenLinks

Niets is daarover te lezen in het Bestuursprogramma 2018-2022.

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt negeerde onze inbreng. Na aandringen kwam er met moeite uit: “Uitvoeringsprogramma’s zijn gewoon vastgesteld en het gaat gewoon door”

Oei. Ik weet nergens van. De raad heeft niks concreets vastgesteld.

Heel laf gaat Brandligt a.s. woensdag 6-2 uit het zicht in het Stadskantoor met gemeenteraden (welke?) in debat over de Regionale Energiestrategie.

Dat typeert Stephan Brandligt. De stille wethouder. Gaat nergens een debat aan. Weg is ie.

In de achterkamer zal wel een Regionaal EnergieFonds opgezet worden om de miljoenen opbrengst, van de verkoop Eneco aandelen, weg te sluizen naar geldverslindende Grote Projecten.

Zoals restwarmte pijpleidingen uit de Rotterdamse olieraffinaderijen (Shell,Esso, Q8, BP en Total). Buitenhof en Voorhof woningen moeten hierop aangesloten worden. De rest volgt. Of de Geothermie aardwarmte droom van de TU. Zogenaamd allemaal ‘gratis’ warmte.

De VVD Delft gelooft nog in gratis restwarmte. Als Shell nu Eneco koopt is het kringetje rond.

Jan Peter de Wit

Motie bestuursprogramma 2018-2022 OD SD stop de energietransitie Delft