Energieperspectief 2050 zonder waterstof is historische blunder

In zijn toekomstbeeld energievoorziening zet GroenLinks wethouder Stephan Brandligt (als voorzitter stuurgroep Energiestrategie regio Rotterdam – Den Haag) bijna volledig in op het gebruik van restwarmte uit Rotterdam. En een beetje geothermie uit de aarde. Hier Energieperspectief 2050

Die restwarmte komt veelal uit grijze bronnen zoals olieraffinaderijen, kunststofproducenten en elektriciteitscentrales in Pernis,  Botlek en de Maasvlakte. Nu niet bepaald toekomstbestendige groene leveranciers.

De echte groene energiedrager waterstof is geheel buiten beschouwing gelaten in deze visie voor de  warmtevoorziening. Er is volgens Brandligt ook onvoldoende waterstof in de toekomst. Dat is echt onzin want juist Rotterdam wil in de toekomst het waterstof kruispunt van Nederland worden.

In Rozenburg wordt nu geëxperimenteerd met appartementenblok en huizen met waterstofverwarming. Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rotterdam Rozenburg

Brandligt wil Delft aardgasvrij maken. Maar ik bepleitte om de aardgas leidingen te laten liggen voor eventueel waterstoftransport. Er zijn miljoenen geïnvesteerd in het aardgasnet. Zonde om dit bij voorbaat al af te schrijven.

Ook al omdat Delft veel voor oorlogse wijken heeft met een ratjetoe aan oude woningen. En veel monumenten. Totaal ongeschikt voor stadsverwarming.

De vraag is of die restwarmte in de toekomst betaalbaar blijft. Ben je eenmaal aangesloten op een warmtenet dan ben je volledig afhankelijk. En als het kraakt dat het vries,t is maar de vraag of de (petrochemische) industrie dan deze enorme warmtevraag aankan.

Al met al zijn we ook dom bezig om enkel op één oplossing (restwarmte) te gokken. Het is nu al te voorzien dat de handel voor stoffen uit olie en ook plastic afnemen. Elektriciteit wordt steeds meer geproduceerd en goedkoper (zonnedaken en windmolens op zee). En met overschotten elektriciteit kunnen we waterstof produceren. Wikipedia Waterstofproductie

Vreemde is ook dat hier in de TU Delft Green Village de toepassing van waterstof als warmtevoorziening voor woningen wordt onderzocht. En heeft de gemeente Delft voor €50.000 een waterstof auto aangeschaft. Test met waterstoftechnologie voor verwarming woningen

De gemeenteraad had uiteindelijk weer eens nul invloed op deze nota. En zo gaat het met de hele Energietransitie in Delft. Er is wel een burgerplatform ingesteld waar iedereen alles mag zeggen, maar waar de wethouder uit de brei de resultaten perfect naar zijn hand kan zetten.

Om als raad toch bij het “proces” betrokken te blijven is een werkgroep opgericht. Daar ga ik als kritisch persoon maar in zitten. Vooral om de kosten voor de burger te bewaken.

Jan Peter de Wit

Visie op de toekomst van waterstof

Plannen voor 45.000 ton waterstof in Rotterdamse haven

Rapport: ‘Waterstof onmisbaar om doelen Parijs te halen