Documenten die het programma van eisen vormen voor de ruimtelijke visie Prinsenhof

Agathaplein 1940. poortje zag er heel anders uit. gebouw geheel links is in de jaren vijftig net als de ommuurde tuin gesloopt

De raadsleden hebben een groot aantal achterliggende documenten gekregen die samen het programma van eisen vormen. Hier een greep.

Eerder openbaar document vastgesteld door het college was uit  april  2017 De inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft ‘een plan voor de toekomst’ 2017-2022

Een duidelijk puntsgewijs programma van eisen is er dus niet. De documenten laten veel open. Er waren drie beoordelingscriteria. Prijs, Offerte en Presentatie.

Een bestuurlijke miskleun van de eerste orde dat dit niet met de stad en de gemeenteraad gecommuniceerd is.

De uitslag krijg ik misschien later. Veel vaagheid dus.

Neem het aantal bezoekers. Er staat dat het museum nu structureel 100.000 bezoekers trekt. Om hier aan te kunnen blijven voldoen is renovatie en uitbreiding nodig.

Nergens lees ik iets over het streefgetal van 120.000 bezoekers.

Pdf leuk om plaatjes te kijken. De vorige Stip wethouder heeft dit onderhandse aanbestedingsproces bedacht om de gemeenteraad en de bevolking zoveel mogelijk er buiten te houden.

Gelukkig kwam deze zomer onder impuls van Brie van Klaveren de stad in opstand.

Jan Peter de Wit

CULTUURHISTORISCHE GEGEVENS SINT AGATHAPLEIN-PRINSENHOFTUIN OVERZICHT GEBIED

Download hier als PDF

BIJLAGE_CULTUURHISTORISCHE_GEGEVENS_ ST_AGATHAPLEIN (bijlage 1 van AA0806)

11 januari 2017 Prinsenhof Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Download als PDF

170111_Prinsenhof_stedenbouwkundige_randvoorwaarden (bijlage 2 van AA0608)

 

7 juli 2017 Offerteverzoek ruimtelijke toekomstvisie

Download als PDF

prinsenhof delft 20170707 offerteverzoek ruimtelijke ontwikkelingsvisie -

Bijlage Cultuurhistorische gegevens Sint Agathaplein Prinsenhoftuin

Download als PDF

BIJLAGE_Cultuurhistorie_Prinsenhoftuin_ST_Agathaplein (bijlage 1 van AA0608)