jan 26

Deze gemeenteraad faalt met verantwoording Fractievergoedingen 2017

Commissie Economie Financiën en Bestuur 24 januari 2019

Ons commissielid Henk Schut stelde burgemeester van Bijsterveldt een rondvraag (webcam 00:20) waarom de verantwoording van de fractievergoedingen van 2017 er nog steeds niet was?

Alle politieke fracties in de gemeenteraad krijgen van de gemeente subsidie. Ongeveer €1350 per raadslid per jaar.

Dat kan besteedt worden aan hun volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol. Dat zijn vage begrippen. Waar elke keer weer veel gedoe over is. In 2017 bedroeg dat ongeveer 55.000 in totaal.

Normaal gesproken wordt de verantwoording van 2017  voor de zomer van 2018 aan de raad aangeboden. Het loopt met de normale jaarcyclus van de Jaarrekeningen mee. Deze gemeenteraad is het tot nu toe niet gelukt om hun eigen zaakjes goed te regelen. Om je dood te schamen. Nog nooit meegemaakt dit.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt gaf de volgende verklaring voor de onreglementaire vertraging: “Er is nu een nieuwe accountant met een nieuwe werkwijze”. “Er is nog discussie over zaken”.” En er is een beperkte beschikbaarheid qua formatie”.

Van Bijsterveldt beloofde nu haast te gaan maken want de regels zijn er niet voor niets. Ondertussen is er een werkgroep fractievergoedingen ingesteld.

Wat mij betreft schaffen we deze vorm van fractievergoedingen aan partijen helemaal af. De controle van dat flut bedrag kost meer dan er aan subsidie uitgegeven wordt. Tevens zit in de bruto raadsvergoeding (€1711) al een vast bedrag van €173/maand opgenomen voor bestuurskosten. Dat is genoeg.

Jan Peter de Wit


Fractieverantwoording 2016 was wel netjes op tijd (29-6-2017). Bron:  Rapport van feitelijke bevindingen BDO accountants 

Fractievergoedingen 2016. Overzicht verloop reserves 2016

Fractieverantwoording OD fractie 2017