Delftsch Studenten Corps (DSC) moet maar bijdragen aan nieuwbouw studentenroeivereniging Laga

Nieuwbouw studentenroeivereniging Laga aan de Nieuwe Haven (keerhaven) Rotterdamseweg. Huidige locatie Nieuwelaan is uitbreiding ongewenst vanwege hinder van de beroepsvaart.

Ik ben het er niet mee eens dat de gemeente Delft voor €300.000 kan gaan bijdragen aan het gat in de begroting van de nieuwbouw van Laga. (voorstel college)

Ik vind dat dit het Delftsch Studenten Corps dit maar moet doen. In januari nota 29-01-2019 besloot het college om alvast de grond voor €600.000 aan te kopen. Daar zat nog een kleine grondruil in aan de Abtswoudseweg. Met een verwacht verlies van €200.000.

Maar nu is er een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Delft, Provincie Zuid Holland en de Stichting Roeifaciliteiten Laga ondertekend (zie onder). Daarin staat dat de gemeente Delft maximaal €300.000 gaat bijdragen aan de realisatie van de nieuwbouw van Laga.  Dat is weer €100.000 extra.

Laga is een ondervereniging (OV)van de DSC. Het staat weliswaar open voor niet-corpsleden maar formeel valt het nog steeds onder DSC. En de DSC is een rijke club. In notulen 8-4-2014 van de Vereniging Oud Leden (VOL) van de DSC lees ik toen al gedacht werd aan een gift van €150.000 voor nieuwbouw Laga.

Daar is in de huidige Samenwerkingsovereenkomst geen sprake van. DSC hoeft als vereniging geen openbaar Jaarverslag bij de Kamer van Koophandel te deponeren. De financiële situatie van DCS en Laga is dus totaal niet transparant. Maar in de notulen17-4-2018 staat dat Sociëteit Phoenix in 2017 al een omzet heeft gedraaid van € 3 miljoen. Maar ook wordt geconstateerd dat “het geld er met bakken weer uitvliegt”.

Daarnaast lees ik in dit bericht dat Stichting Delftse Studenten Gemeenschap (SDSG) – ook een ondervereniging van het Corps- eigenaar is van een zestal grote studentenhuizen in en rond de binnenstad.

Dus het DSC en daarmee Laga kan je geen armlastige vereniging noemen. Integendeel. Dus DSC en Laga moeten eerst maar volledige financiële publieke openheid geven voor er nog meer Delfts gemeenschapsgeld aan prestigieuze nieuwbouw wordt gestoken.

Daar dit niet is gebeurd is in mijn ogen duidelijk sprake van de schijn van belangenverstrengeling tussen het college (waarvan studentenpartij Stip deel uitmaakt) en het financieel bevoordelen van een studentenroeivereniging zoals Laga.

In de stukken lees ik: De aankoopkosten voor het perceel in Nieuwe Haven bedragen € 580.000 k.k., bestaande uit de getaxeerde waarde (€ 380.000) en een aanvullende koopsom van € 200.000 ter dekking van de risico’s van de verkopers in de andere dossiers.

En: Wanneer Laga besluit over te gaan tot aankoop van de grond, zal een definitieve grondprijs bepaald worden. Wanneer de bestemming van deze grond wordt gewijzigd, van de huidige bestemming (industrie/ bedrijven) naar een maatschappelijke bestemming, zal sprake zijn van een waardedaling.

Al deze risico’s zijn voor het Delftsch Studenten Corps en niet voor de gemeente Delft. Het DSC krijgt een prachtig prestigieus verenigingsgebouw. Op dit moment is er geen enkele aantoonbare noodzaak tot subsidiëring van de “burgertjes” voor nodig. En dat zou de Vereniging Oud Leden ook niet moeten willen.

Jan Peter de Wit

projectplan Modernisering Laga
190411 SOK ondertekend Laga gem prov def zonder Bijlage 3