De vloer aangeveegd met het ‘nieuwe inzamelen’ van Avalex

Avalex Trimesterrapportage 2018 (Januari t/m augustus 2018)

Dus 14.442 – 13.946 = 396 ton meer restafval ingezameld dan in 2017. Sterker nog. Er is  ook minder Glas en papier ingezameld. Het Nieuwe Inzamelen heeft een negatief omgekeerd effect op de bronscheiding. Bron Avalex Trimesterrapportage 2018 (Januari t/m augustus 2018)

Stop er maar mee.

14% van Delftse bewoners doet sinds februari 2018 aan PMD inzamelen met aparte PMD container . Hof van Delft en Harnashpolder.

Door in de twee wijken de restafval container op grotere loopafstand te zetten dacht men dat burgers aan meer afvalscheiding gingen doen.

Ook ondanks dat er overal in Delft  bovengrondse PMD containers zijn bijgeplaatst neemt de totaal ingezamelde hoeveelheid af.

PMD inzamelen werkt niet. Logisch want het is ook voornamelijk lucht wat je apart  inzamelt.

D66 wethouder Martina Huijsmans verklaarde de toename in restafval/inwoner (3%) door de economische groei in die periode.

Maar volgens het CBS was de economische groei in die periode niet meer dan 0,8 procent.

Wat mij opvalt vergeleken met de zes andere Avalex gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, en Midden Delfland is dat stadse omgeving stijging laat zien.

Delft en Rijswijk weinig tuinen. Weinig plaats voor kliko’s, weinig sociale controle en zeer compacte bouw.

Al met al heeft D’66 wethouder Huijsmans de verdere uitrol van Het Nieuwe Inzamelen HNI in de wijk Tanthof tot een halt gebracht. Eerst maar eens de nieuwe cijfers in de evaluatie in mei 2019 afwachten. Weer wat bereikt en een motie was niet nodig.

Opvallend was ook de aanval van de VVD op coalitiepartij Stip. VVD fractievoorzitter Bart Smals: “bij studentenhuizen wordt helemaal niet aan afvalscheiding gedaan!”

Lees ook verslag van gemeente journalist Rens Elst “Commissie veegt vloer aan met Avalex-rapport”

Jan Peter de Wit

van Speykstraat, zondag 17-2-19 om 09.00 TU Noord Rotterdamseweg