D66 wethouder Huijsmans met zweverige Beheervisie Openbare Ruimte

Hamtunnel

De beheervisie Openbare Ruimte (hier) lijkt wel geschreven door een socioloog. Zelfs de piramide van Maslow wordt erbij gehaald. Zweverig geklets allemaal. Terwijl het in feite over veel keiharde pegels gaat in de fysieke buitenruimte. Hoeveel? €13,5 miljoen per jaar?

Programmabegroting 2020

Tijdens het financiële debacle in 2010 met mega verliezen spoorzone (over 40 jaar €80 miljoen geleend) moest er fors bezuinigd worden. Een reconstructie:

De Delftse Rekenkamer (DRK) heeft onderzoek gedaan naar het Beheer en Onderhoud van
Wegen in de gemeente Delft 2013


Nu gaan er in de gemeenteraad stemmen op om bovenstaande bezuiniging uit 2010 maar weer geheel terug te draaien. Alles 1 niveau beter. Daarop zei wethouder Martina Huijsmans dat dit wel 2 miljoen/jaar extra zou gaan kosten.

Zonder dit te onderbouwen. Dit is een fors bedrag. Is dit wel nodig? Daarvoor zou een uitkomst van het Delft Internetpanel als basis moeten dienen van wat de burger vindt. Die zit niet bij deze Beheervisie. Dat was wel de overgenomen aanbeveling van de Rekenkamer.

Enkel een aanwijzing uit de Omnibusenquête juni 2018 ‘Leefbaarheid in Delftse wijken’. Het minst tevreden zijn burgers over het aantal prullenbakken en het schoonhouden en onderhoud van speelvoorzieningen. Er zijn ook grote wijk verschillen in mate van tevredenheid.

Toch heb ik nog wat technische vragen gesteld over de financiën. Mij is volslagen onduidelijk of burgers nu wel of niet tevreden zijn over het huidige niveau van beheer. En waarom pakken we niet enkel die ergernissen aan die in een bepaalde wijk spelen? Ik wil dat onze belastingcenten zinvol besteed worden. Deze Beheervisie openbare Ruimte is lang niet af.

Deze wazige Pdf over de onderhoudsniveaus kreeg ik nog van wethouder Martina Huijsmans. Meer iets voor een tuinman. Ik kan er niks mee.

Kwaliteits beeldmeetlatten_delft