Corona debat met burgemeester Marja van Bijsterveldt

Donderdag 26 maart raadszaal Delft

Bron RIS Actueel Fracties spreken steun uit voor coronabeleid

27 maart 2020 – In een door de coronamaatregelen ongebruikelijke setting heeft de commissie Algemeen op donderdag 26 maart de Delftse aanpak tegen de verspreiding van het coronavirus besproken.

Kritiek

Het betoog van Onafhankelijk Delft bestond grotendeels uit kritiek op de aanpak van het college, een gebrek aan communicatie, de onduidelijke rol van de raad, de positie van de burgemeester en eindigde in de wens om een politieke lockdown in te stellen.

Onafhankelijk Delft bedoelde daarmee stoppen met vergaderen, ook niet digitaal, maar desnoods doorgaan in het zomerreces. Die wens riep onder meer bij GroenLinks de vraag waarom Onafhankelijk Delft wel antwoorden op politieke vragen wilde hebben van het college, maar tegelijkertijd liever niet wilde vergaderen.

Onafhankelijk Delft stelde dat het betoog gericht was aan het college. Ook de constatering dat het op de weekmarkt onveilig zou zijn en dat die beter niet gehouden zou kunnen worden, werd door de fracties van de ChristenUnie en de SP als onjuist bestempeld. 

Genoeg Intensive Care plaatsen voor Delftenaren?

Er is geen enkele communicatie hoe het te verwachten tekort aan IC bedden voor Delftenaren opgelost gaat worden. Hoeveel zijn er nu bezet? Waar komen deze vandaan? Stel dat het vol ligt met mensen uit andere regio’s. Waar blijven de Delftenaren dan?

Burgemeester Van Bijsterveldt had het liever over mensen in het algemeen. Als de IC hier vol zou zijn dan moeten Delftenaren uitwijken naar andere ziekenhuizen in de regio als in Leiden.

Veiligheidsregio Haaglanden hier aan het roer met Noodverordening

Veiliheidsregio Haaglanden website

Bevoegdheden burgemeesters overgenomen

Coronafeestjes in studentenhuizen verboden

getekende-versie-noodverordening-26-maart-1