College misbruikt democratie-arme periode om Begrotingsopzet 2021 er nog snel door te drukken

Tweede Commissie Algemeen 16-4-2020 over Covid-19

Van burgemeester van Bijsterveldt hebben we weer een “Corona-brief” gekregen HIER om digitaal in een extra vergadering te bespreken.

Een brief vol met de gebruikelijke propaganda van het college. Goh.. wat is B&W goed bezig.

In werkelijkheid zijn het allemaal vage kletsverhalen, uiteraard zonder getallen, grafieken en tabellen. Veel gezever. Niks aan de hand. Houd vol.

Hoe corona echt huishoudt op de IC’s , ziekenhuisbedden en verzorgingshuizen en bij mensen thuis staat er niet in. Hoeveel mensen er in Delft getest zijn? De mondkapjes schaarste? En welke problemen er nog meer zijn, staat er al helemaal niet in. Maar de Corona-brief is weer besproken en het college heeft de ‘raad’ geïnformeerd.

De grootste partij GroenLinks heeft tot nu toe niks gepresteerd en wil nu ineens in Corona-tijd door met de Kadernota. Zit natuurlijk addertje onder het gras.

Het venijn van deze Corona-brief stond op de laatste bladzijde:

20 mei krijgt de gemeenteraad de Kadernota 2021. GroenLinks wethouder Stephan Brandligt gaat gewoon door met de Kadernota 2021 waar de Algemene Beschouwingen dus nog dit voorjaar over moeten gaan. Dat digitale is een ramp voor een uitgesproken oppositie lid. Geen hond die het nog kan volgen.

Stephan Brandligt

Het is absurd dat wethouder Brandligt deze Kadernota 2021 nog doorzet. Amsterdam heeft de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 uitgesteld. En Delft is Klein Amsterdam met z’n massa toerisme. (5,5 miljoen bezoekers/jaar hier)

De totale Delftse begroting bedraagt 380 miljoen euro. De inkomsten lopen dramatisch terug. Neem precario 2,4 miljoen alleen al. Maar ook toeristenbelasting 1 miljoen. Om maar wat te noemen. De horeca ondernemers kunnen dat slappe uitstel straks echt niet opbrengen. Toeristen brachten hier in 2019 in Delft €45 miljoen binnen. Daar is nu niet veel van over.

En de uitgaven nemen sterk toe. Het aantal Bijstandgerechtigden zal enorm toenemen door exponentieel stijgende werkloosheid. En de kosten van de Zorgwetten zullen ook enorm oplopen. En de Jeugdwet en de Participatie wet. Alles ligt op z’n gat. De hulpvragen nemen straks enorm toe. En dan heb ik het nog niet over de cultuur sector.

GroenLinks zet lekker de oogkleppen op en gaat onverminderd door met de stad besturen. Het gat dat Corona gaat slaan is geschat op 4,5% tot 7,5%. Dat is dan een bezuiniging van 17 tot 28 miljoen euro.

De Impactanalyse zal duidelijk moeten maken dat we veel meer tijd nodig zullen hebben om de Kadernota 2021 te behandelen. Dat zal dan maar tijdens of na het zomerreces moeten. Er is een zeer dodelijke Pandemie gaande en die is nog lang niet voorbij.

Jan Peter de Wit