College manipuleert Afvalstoffenheffing 2020 omlaag om HNI door te drammen

D66 wethouder Huijsmans bevriest de afvalstoffenheffing. Dat klinkt goed toch. Zo lijkt het net alsof het goed gaat met de reinigingskosten. Het beeld wordt gevestigd dat net als vorig jaar de reiniging 100% kostendekkend werkt.

Maar dat is dus niet waar. In werkelijkheid wordt er gewoon €550.000 bijgespijkerd vanuit de algemene reserve en de algemene voorziening. Totale kosten 15,85 miljoen en inkomsten heffingen €15,3 miljoen.

De afgelopen jaren laat Avalex (van 7 gemeenten waaronder Delft) een gestage kostenstijging zien:

Bron 1923430 College van B en W – afdoening toezeggingen en motie inzake Avalex

Zo zet je het frame weg dat Avalex geen kostenstijging heeft en haar zaken goed op orde heeft met het Nieuwe Inzamelen (HNI).

Bij een 100% kostendekkendheid van het tarief betekent dit een verhoging van het tarief:
– voor meerpersoons huishouden van € 353,66 met € 8,27 naar € 361,91
– voor een één persoons huishouden van €225,76 met € 5,28 naar € 231,04

Het uitgangspunt is 100% kostendekkende tarieven. Helemaal triest is dat wethouder Huijsmans dan haar nep tarieven (97%) met andere gemeenten gaat vergelijken. Delft zwemt zo steeds verder het fuik in van het dure inefficiënte HNI. De uitrol gaat gewoon door naar andere wijken.

Jan Peter de Wit