Coffeeshops moeten open blijven en de criminelen achter tralies

Permanente bewaking met politiewagen en twee agenten in de Breestraat en Peperstraat verhogen het veiligheidsgevoel.

Sommigen zeggen dat het tijd wordt dat de coffeeshops in Delft moeten sluiten wegens de schietincidenten.

Nee dus. Ik wijk niet voor geweld van afpersers. Ik heb geen slappe knieën. Ik sta volledig achter de huidige aanpak van burgemeester Marja van Bijsterveldt. Straks ligt er een bom bij het Stadhuis. Gaat die dan ook dicht?

Natuurlijk zijn de bewoners geschrokken en bang voor herhaling. Maar er zijn meerdere arrestaties  gedaan en het net rond de daders begint te sluiten. We moeten niet toegeven aan dit geweld.

De vier coffeeshops moeten juist zeer goed bewaakt worden. Anders krijgen we overal illegale straathandel. Zijn we nog verder van huis.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt pakt deze crisissituatie kordaat aan. Ik sta volledig achter haar harde optreden tegen deze criminelen. Ook luistert ze naar mijn inbreng in mei jl. dat het eerdere langdurige sluiten van de twee beschoten coffeeshops geen zin heeft. Dan doet ze precies wat deze afpersers willen. Dan zou ze een verlengstuk van deze boeven worden. Ook informeert de burgemeester de stad en omwonenden direct en gaat zeer betrokken het gesprek aan.

Gezien deze golf van geweld wil ik veel meer permanent cameratoezicht in het uitgaansgebied van de binnenstad. Die camera’s zullen de harde criminaliteit niet stoppen maar de kans op een succesvolle berechting neemt sterk toe.

Zienswijze gemeenteraad Delft Regionaal Beleidsplan Eenheid Den Haag 2019-2022

Tevens ben ik het eens met burgemeester Marja van Bijsterveldt dat zij voor het legaliseren van de inkoop van wiet is. Dat staat in de laatste zienswijze op het Regionaal Beleids Plan veiligheid 2019-2022. Wij verwachten dat Delft zich snel aanmeldt bij het Rijk voor de proef hiermee.

Tien gemeenten gaan dit uitproberen en nog eens 10 gemeenten dienen als referentie gemeente. De illegale wietteelt zorgt voor een enorme zwart geld stroom de onderwereld in. Delft zou een mooi voorbeeld zijn daar de ondermijning door vermenging van boven en onderwereld zichtbaar gaande is.

Jan Peter de Wit

Dossier Coffeeshops

23 mei 2018 webcolumn Sluiting twee Coffeeshops mag dat wegens een bom op straat?