Categorie: Studenten

Nietszeggende antwoorden van College op vragen over gift €100.000 aan LAGA

In januari nota 29-01-2019 besloot het college om alvast de grond voor €600.000 aan te kopen aan de Rotterdamseweg voor de nieuwbouw van Studenten roeivereniging LAGA. Daar zat nog een kleine grondruil in aan de Abtswoudseweg. Met een verwacht verlies van €200.000. Maar nu is er een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Delft, Provincie Zuid Holland …

Lees verder

Vragen over extra ‘onbelaste bijdrage” van € 100.00 aan studenten roeivereniging LAGA

  SP gedeputeerde Rik Janssen betaalt grif €610.000 aan studenten roeivereniging LAGA voor de nieuwbouw van hun clubhuis. LAGA zat onoverzichtelijk in de bocht in het vaarwater van de beroepsvaart. Dat is €295.000 voor de steigers in het water, een terugbetaling onbelast (vrij van btw) van €215.000 voor  planvoorbereidingskosten en nog eens €100.000 onbelast ter …

Lees verder

Delftsch Studenten Corps (DSC) moet maar bijdragen aan nieuwbouw studentenroeivereniging Laga

Ik ben het er niet mee eens dat de gemeente Delft voor €300.000 kan gaan bijdragen aan het gat in de begroting van de nieuwbouw van Laga. (voorstel college) Ik vind dat dit het Delftsch Studenten Corps dit maar moet doen. In januari nota 29-01-2019 besloot het college om alvast de grond voor €600.000 aan …

Lees verder

Hof van Delft heeft veel klachten over Avalex ‘Nieuwe Inzamelen’

Er waren heel wat bewoners aanwezig bij de inloopavond van de Belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier. Sinds december 2017 is Avalex in Hof van Delft begonnen met het uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen (HNI). Gelijk regende het klachten (hier). En dat was gisteravond ook weer zo. De gemeenteraad was al in maart 2018 door VVD wethouder Harpe …

Lees verder

Intentieovereenkomst “Verantwoord alcoholgebruik studenten” is wassen neus

Er is een begin gemaakt om het alcohol gebruik onder studenten tegen te gaan. Voor één jaar is een Intentieovereenkomst opgesteld door zes studentenverenigingen, het Rode Kruis, GGD, TU Delft en de gemeente Delft. Een mooi begin maar het is allemaal erg vaag en oncontroleerbaar.  Er wordt ingezet op voorlichting en een gedragsverandering. Die gaan …

Lees verder