Categorie: Leiding door het Midden

Geheimhouding maakt politieke controle ‘Leiding door het Midden’ totaal onmogelijk

Tijdens het zomerreces heeft GroenLinks wethouder Stephan Brandligt de Samenwerkingsovereenkomst Netverder over een warmtenet in Delft? ondertekend. Daarin hebben woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, NetVerder en de gemeente afspraken gemaakt om een warmtenet aan te leggen. Op basis van de verkenning hebben betrokken partijen geconcludeerd dat de realisatie van een open, lokale warmte-infrastructuur de …

Lees verder