Categorie: Burgerbrieven

Sonja Sint “bevoorrading Solow vrachtwagen laden en lossen op een wel heel onhandige plek”

Aan: wethouder Martina Huijsmans en omgevingsmanager Francis Nauman Van: Sonja Sint doorgestuurd bericht Ik zag vandaag de vrachtwagen van SoLow laden en lossen op een wel heel onhandige plek. Zie foto bijlage. In de Bastiaanpoort. Een smalle steeg waar voetgangers geen 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar, naast het verdere gevaar wat dit oplevert. …

Lees verder

Stichting Delftse Vreugdevuren stuurt brief aan de gemeenteraad

Goedendag allen, Aller eerst wil de Stichting Delfse vreugdevuren jullie bedanken voor het mogen insturen van een bericht. Zoals jullie hierboven al zien staan, gaat het om de stichting, Delfse Vreugdevuren. Stichting Delfse vreugdevuren staat voor het organiseren van vreugdevuren met de daarbij behorende nevenactiviteiten. De afgelopen jaren gingen de afspraken tussen de gemeente Delft …

Lees verder

Mediafonds Delft zit in Catch-22 situatie

Beste Jan Peter, Het Mediafonds Delft zal vanavond schriftelijk inspreken om onze catch 22 toe te lichten. Wat is het geval? Het VNG-rapport laat nog wel enige tijd op zich wachten. We hebben op korte termijn van de gemeente een toezegging nodig voor financiële steun om de kans te vergroten van het Stimuleringsfonds voor de …

Lees verder

Bewonersbijeenkomst 12 februari PMT complex en Sebastiaansbrug

Francis Nauman (omgevingsmanager Sagittarius) : Dit komt aan de orde tijdens de bijeenkomst van 12 februari. Buiten mijn introductie geven we ook een doorzicht op de aankomende projecten die in uitvoering gaan. Bewoner: De gemeente zal tegen het eind van de maand/begin volgende maand voor omwonenden een voorlichtingsbijeenkomst organiseren over de planning van de bouw …

Lees verder

Sonja Sint roast D66 raadslid Sivan Maruf

Beste Sivan, Nog even op de valreep van het oude jaar, dan kan het van mijn to do list af. Afgelopen Raadsvergadering was ik aanwezig in de /raadszaal om voor de zoveelste keer aan te horen hoe er met de situatie aan de Gasthuislaan wordt omgegaan. Tot mijn stomme verbazing hoorde en zag ik dat …

Lees verder

Uitnodiging bewonersbijeenkomst bouwplan “Panjolocatie” hoek Zuideinde / fietsersbrug

JP: “op de website van projectontwikkelaar Van Mierlo HIER  ziet vanuit de Hoven bezien het plan er prima uit. Maar de angel zit juist aan de hoogte en bouwmassa langs de Schie. En daarvan is flauw genoeg geen impressie plaatje gemaakt” Geachte heer de Wit, Hierbij sturen wij u een uitnodiging voor het bijwonen van …

Lees verder

Wippolder Wijkkrant Winter 2019 “Zin om te schaatsen? Ga naar de TU Campus schaatsbaan”

Tuin dating om uw tuin winterklaar te maken

ETPHolland start een tuin-dating project om in Delft e.o.om toename van het stadsgroen te bevorderen. Per 1 januari 2020 wordt Tuin Dating uitgebreid met een landelijke aanpak. Veel mensen willen graag met bloemen en planten een stekje creëren, maar hebben deze mogelijkheid vaak niet; gewoon wegens gebrek aan ruimte. Maar er zijn ook mensen, die …

Lees verder

Kunstenaar Hans Kuyper dreigt na 30 jaar uit Rietveldtheater gezet te worden

Delft 5 november 2019 Geachte Fractieleden, Mijn naam is Hans Kuyper, beeldend kunstenaar en huurder van een atelierruimte in het Rietveld 49 Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er vanuit het college een voorstel is gedaan om het theaternetwerk in het Rietveld theater een subsidie toe te kennen voor renovatiedoeleinden. Waar ik overigens niets …

Lees verder

Wethouder wijst aankoop Flora Theater af en informeert gemeenteraad niet

Van: Ambtenaar wethouder Bas Vollebregt Verzonden: maandag 3 juni 2019 11:34 Aan: ‘vandoeveren@casema.nl’ Onderwerp: Floratheater Beste meneer Van Doeveren, We hebben elkaar een aantal weken geleden telefonisch gesproken over de verkoop van het Floratheater en uw wens om voor dit pand een culturele functie te behouden. U heeft een aantal suggesties daarvoor gedaan, zoals een …

Lees verder