Burgemeester Van Bijsterveldt onvermurwbaar tegen vreugdevuren

Vreugdevuur Brasserskade Delft

Afgelopen donderdagavond tijdens het Delftskwartiertje vroeg ik burgemeester Van Bijsterveld of er niet een laatste poging ondernomen kon worden zodat de drie vreugdevuren alsnog door konden gaan.

Probleem is de Evenementenvergunning aanvraag. Daar worden nu zoveel eisen gesteld dat de organisatoren afhaken. Er moet een EHBO post zijn, dranghekken en alle bomen  moet binnen een frame van drie bij drie meter passen. De verantwoording ligt bij de vergunningaanvrager. Inkomsten zijn er niet. Dit is geen commercieel gebeuren.

Op de FB van de Brasboys lees ik dat de kosten zo €4000 euro bedragen. Dat geld is er niet en komt er ook niet. Burgemeester Van Bijsterveld zegt dat het opruimen op kosten van de gemeente gebeurd. Dat kost €20.000 tot €25.000 “voor een beperkt groepje mensen”.

Maar Van Bijsterveldt komt nu achteraf pas met het verhaal van vorig jaar dat de organisatoren van de vreugdevuren zich totaal niet aan de afspraken hielden. Er was veel hoger gebouwd en met andere materialen zoals pallets.

Blijkbaar waren er tien ramen gesprongen bij de Brasserskade van de hitte. Toen heeft van Bijsterveldt al gezegd “We kappen ermee”. En dat doet ze met een bureaucratisch ingewikkelde Evenementenvergunning.

Daarmee voelt Van Bijsterveldt zich nu extra gesterkt door het rapport van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid dat deze week bekend werd over het debacle met de Scheveningse vuurstapels.

Vreugdevuren hebben een lange traditie voor de Delftse straatjongens. En Oud en Nieuw ’s avonds voor de buurt. Ik vind dat de gemeente dit moet faciliteren en toezicht moet houden. Alle kosten zijn voor de gemeente. Ook de eis van maximaal drie bij drie meter slaat volledig door naar bijna niks. Een fikkie is dat.

Van Bijsterveldt is verkeerd bezig. Ik zie liever legale vuren dan dat er straks allemaal illegale vuren worden aangestoken. Dat kan tot nog meer kosten en overlast voor bewoners zorgen. Enkel als deze Jaar-wisseling rustig verloopt wil de burgemeester volgend jaar kijken of er afspraken te maken zijn.

Ik kan het nog een keer proberen in de gemeenteraad van donderdag 7 november als er niet eerder een compromis wordt gesloten. Maar heb er een hard hoofd in.

Jan Peter de Wit