Beantwoording technische vragen lokale belasting horeca en coronavirus

KHN Delft voorzitter John Cornelese had in week 12 al een Corona brief aan het college gestuurd en niet aan de gemeenteraad. Dus stond deze brief niet op de lijst ingekomen stukken. Nu wel.

Beste heer De Wit,

U heeft een technische vraag gesteld over de inkomstenderving voor de gemeente als de lokale belastingen voor horecaondernemers worden kwijtgescholden.

Het gaat helaas niet lukken om deze vraag voor de commissie van morgenavond te beantwoorden. Het voornaamste probleem is dat de horeca als sector niet uit de aanslagen is te filteren. ‘Horeca’ is een verzamelbegrip en het vraagt uitzoekwerk op dossierniveau om helder te krijgen wie er wel onder valt en wie niet.

Een vergelijking met KvK bestanden is dan ook een deel van de klus en dat vraagt extra tijd en waarschijnlijk inhuur van een dataspecialist. De RBG benadrukt dat men begrip heeft voor de vraag, maar dat het niet gaat lukken om de vraag op korte termijn te beantwoorden.

Dat zou onder normale omstandigheden al lastig zijn, maar het kost nu alle inzet bij de RBG om de primaire taken draaiende te houden. De vraag blijft natuurlijk wel uitstaan en deze zal door het RBG worden opgepakt.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  

Vriendelijke groet, Hester Salentijn

Bestuursadviseur wethouder Stephan Brandligt
[Financiën, Werk & Inkomen, Duurzaamheid]
Gemeente Delft

2012198-KHN-afd.-Delft-coronavirus