Antwoorden wethouder Huijsmans(D66) over wildgroei bovengrondse Avalex afvalcontainers

Niet alleen op de Stalpaert van der Wieleweg maar ook op veel andere plaatsen in de stad zie je lukraak neergezette bovengrondse afvalcontainers verschijnen. Vaak ook bij ondergrondse afvalcontainers.

Soms hele clusters. Deze lelijke containers zijn geen gezicht op straat. Blokkeren ook nog de stoep. Vaak wordt er ook grofvuil naast gezet.

Ik zie zes verschillende bovengrondse containers her en der verschijnen Restafval, Papier, PMD, Glas, GFT en Textiel.

Commissie ruimte & verkeer 12 december 2018

 

Vragen aan en en antwoorden van D66 wethouder Huijsmans:

Vraag 1 Is er een overzicht waar de nieuwe bovengrondse afvalcontainers neer gezet worden?

Antwoord 1 Huijsmans: Nee hebben we niet!

Op dit moment worden bovengrondse containers gebruikt, maar uiteindelijk ondergrondse.

Vraag 2 Hoe lang blijven deze bovengrondse containers nog staan? Is daar beleid voor?

Antwoord 2 Huijsmans: Daar waar mogelijk mogelijk ingezameld met mini-containers.Daar waar gestapelde woningen of woningen waar geen achterom is, dan wordt gekozen voor ondergrondse containers. en als dat niet ondergronds kan wegens boom wortels of leidingen, dan worden bovengrondse geplaatst.

Maar dat wordt alleen gedaan als het niet anders kan. En waar mogelijk zo snel mogelijk vervangen door ondergrondse. Dat is wel de bedoeling.

Vraag 3 hoe kunnen burgers bezwaar maken tegen bij plaatsing van bovengrondse containers in hun straat of omgeving?

Antwoord 3 Huijsmans: Over het algemeen zijn de locaties al in het verleden aangewezen waar ze komen te staan. Toen is een procedure gedaan waar zienswijzen van de burger mogelijk zijn geweest. Daarin is een zone aangegeven waar bovengronds containers geplaatst kunnen worden. Binnen die zone kunnen containers worden toegevoegd.

Met dank aan Sylvia Grobben die de rondvraag stelde.