Antwoord op vragen Beheerplan Openbare Ruimte

Tabellenboek Openbare Ruimte
Delft internet panel 2019

Vraag 1 heeft deze visie betrekking zowel op verkeer en vervoer (9,2 miljoen (2020)) en openbaar groen en recreatie (4,2 miljoen)?

De Beheervisie Openbare Ruimte heeft betrekking op het regulier, groot en vervangingsonderhoud van de openbare ruimte.  De kosten hiervan zijn onder andere ondergebracht in de verschillende taakvelden zoals 2.1 verkeer en vervoer en 5.7 Openbaar groen en recreatie. Binnen verschillende andere taakvelden zitten ook kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Vraag 2 welke DIP gegevens zijn gebruikt? kan ik die krijgen?
Van de DIP enquête jun 2019. Gehouden 14 juni t/m 1 juli 2019. Zie bijlage DIP resultatenboek Openbare Ruimte.

Vraag 3 in het rekenkamer onderzoek 2013 beheer en onderhoud wegen staat dat er in vier jaar na 2010 € 1.360.000 bezuinigd is waarvan 1 miljoen op wegen en 3 ton op de beeldkwaliteit groen. klopt dit?

Dit klopt.

Vraag 4 in de commissie zei Huijsmans dat “alles 1 niveau omhoog kost al gauw 2 miljoen structureel extra” waar bestaat die twee miljoen dan uit? hoeveel naar wegen? en hoeveel naar groenonderhoud? en is er een verdere onderverdeling mogelijk?

Naast wegen en groen zijn er andere onderdelen van de openbare ruimte waaronder schoon (vegen en onkruidbestrijding), straatmeubilair (bankjes, paaltjes prullenbakken ed), openbare verlichting en civiele kunstwerken.  Het totaal telt op tot ca. 2 miljoen euro per jaar.


vraag 5 waar komt het huidige percentage 78 % van de inwoners dat tevreden/neutraal is over de openbare ruimte vandaan?

Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 6 waarom zijn de leefbaarheid  Omnibusenquete van 2017 niet gebruikt zoals de gegevens over ’tevredenheid onderhoud openbare ruimte’?

De Omnibus enquête is een belevingsonderzoek. Het DIP zijn andere vragen, specifiek op onderhoud OR gericht. In de DIP is nog ruimte voor doorvragen (bv indien men ontevreden is, waaróm dan en wáár precies). Dit is niet mogelijk in de Omnibus. De Omnibus gaat over nog vele ander onderwerpen.

Bovendien: Omnibus wordt slechts om het jaar uitgezet, het DIP ieder jaar.

Het % tevreden neutraal (uit het meetbaar bestuursprogramma) wordt afgeleid uit het DIP (opgezet in 2006). Toen later de Omnibus enquête werd opgezet (2008), is voor de continuïteit gekozen door hetzelfde instrument te blijven gebruiken.


Vraag 7 stelt hierna de raad nog concrete beheerplannen vast? Of valt dit onder uitvoering?
De raad stelt beheerplannen vast bij wijziging van budget of gewijzigd beleid.

 

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [2.32 MB]