Afscheidsreceptie van vier wethouders

Afscheidsreceptie van vier wethouders

Geachte heer De Wit,

Met het eindigen van de bestuursperiode 2014-2018 komt er ook een einde aan het wethouderschap van Lennart Harpe (VVD), Ferrie Förster (STIP) Aletta Hekker (D66) en Raimond de Prez (PvdA). De afgelopen jaren hebben zij zich met hart en ziel ingezet voor de bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen van de stad Delft.

Lennart Harpe wethouder verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en Spoorzone (sinds 2014)
Aletta Hekker wethouder financiën, jeugdzorg, onderwijs en dienstverlening (sinds 2014)
Ferrie Forster wethouder economie, cultuur en ruimtelijke ordening (sinds 2014)
Raimond de Prez wethouder wonen, stedelijke vernieuwing en zorg (sinds 2010)

Graag kijken wij gezamenlijk met u terug op deze bestuursperiode(n) en nodigen u uit voor de afscheidsreceptie.

Maandag 4 juni 2018
17.00 – 19.00 uur
17.45 uur toespraak burgemeester

Locatie
Museum Prinsenhof
Sint Agathaplein 1, Delft

Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.
Namens het college van burgemeester en wethouders van Delft,
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, mr. J. Krul,
burgemeester gemeentesecretaris