AD DELFT: Voorstel lager afvaltarief tweepersoonshuishoudens

Bron AD Delft

De tarieven voor afvalheffing gaan in Delft op de schop. De gemeenteraad wil in de toekomst vooral tweepersoonshuishoudens ontzien.

Door : Carel van der Velden 16-07-18, 08:10

Onafhankelijk Delft heeft het initiatief genomen om de afvalstoffenheffing te veranderen. De partij vindt, dat vooral stellen zonder kinderen te duur uit zijn.

Een raadsmeerderheid is het met de oppositiepartij eens. Een diverser tarief past ook volgens wethouder Martina Huijsmans in het streven om het tarief te vergroenen.

Lees Verder in het AD Delft


Motie Watergerelateerde belastingheffing (aangenomen)

Overwegende dat

– Differentiatie van watergerelateerde belasting kan bijdragen aan klimaatbestendigheid

– Rioolheffing in Delft één vast tarief naar hoeveelheid water van de eerste 500m3 kent en dat terwijl het gemiddeld waterverbruik 46m3 per persoon is (2017)

Een positieve financiële prikkel een positief effect heeft op de acceptatie en gedrag van de burger om zuinig met water om te gaan en regenwater zoveel mogelijk in tuin of dak op te vangen

Draagt het college op

Om deze onderwerpen te betrekken bij de in het coalitie akkoord genoemde plannen rond het vergroenen van leges en belastingen

En gaat over tot de orde van de dag,

Jan Peter de Wit


Motie Vergroening van de Afvalstoffenheffing voor 2019 (aangehouden)

 

De gemeenteraad bijeen op 5 juli 2018 in het stadhuis van Delft

Overwegende dat

– De vervuiler betaalt een goed principe is

– De gemeente via het GBA weet hoeveel personen op een adres wonen

– De huidige tariefstructuur van de afvalstoffenheffing is erg grof met slechts twee categorieën (1-persoon en meerpersoonshuishoudens)

– Grotere tariefdifferentiatie met een extra categorie van tweepersoonshuishoudens leidt tot een eerlijkere en verfijndere verdeling van de lasten in drie categorieën betalen.

– Dit voornemen in deze Kaderbrief helaas ontbreekt en dit college wel als grote speerpunt de ‘Vergroening’ noemt.

Draagt het college op

Om minimaal een extra categorie van de tweepersoonshuishoudens op te nemen bij de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019

En gaat over tot de orde van de dag,

Jan Peter de Wit