Verkorte uitkomst digitale enquête Prinsenhof & Agathaplein


De enquête uitkomst (Volledig HIER) onder bijna deelnemers laat niks over van de ruimtelijke visie van architect MerkX. Handen af van Poortje, Tuin en Gedenksteen. Over fietsen zijn de meningen gelijk verdeeld. Maar 30% is het MerkX eens dat het Agathaplein fietsvrij moet zijn.

MerkX heeft dus in de ogen van de Delftenaren onacceptabel werk afgeleverd. Haar ruimtelijke visie kan nooit dienen als basis van de vervolgopdracht. Dat is wel duidelijk.

Jan Peter de wit