Voorhof en Buitenhof meeste autobranden in 2019

Bijgaand de technische beantwoording van de rondvraag over autobranden van dhr. de Wit (OD). Deze zijn gesteld in de overlegvergadering van de commissie EFB van 16 januari jl. Met vriendelijke groet, Christine Madern, Commissiegriffier Economie, Financiën en Bestuur.

Aantallen autobranden 2019 Gemeente Delft (31) en de website Alarmeringen.nl (43) schelen aanzienlijk. Voorhof en Buitenhof scoren hoog als Delftse achterstandswijken. Dichtbevolkt en ontbrekende sociale cohesie. Niet duidelijk wat de oorzaak is van al die brandstichtingen. Pyromanen, gerichte pesterijen, maatschappelijk protest of sensatiezoekers.

Ook duidelijk is dat met 1 geregistreerd geval voor 2019 van autovandalisme dat burgers geen aangifte meer doen bij de Politie. Die moeite nemen ze niet eens meer.