Schriftelijke vragen over het salaris van de nieuwe Secretaris Directeur Avalex


Schriftelijke vragen artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delft

Delft, 17 juni 2019

Geachte voorzitter M. van Bijsterveldt van de gemeenteraad van Delft.

Op 7 juni kreeg ik het persbericht dat Avalex per 1 september mevrouw Nicolet Dukker als nieuwe Secretaris-Directeur benoemd heeft.
Dit is al de vijfde directeur respectievelijk sinds 2012 Peter Floor, Peter N Lincklaen Arriëns, Jack Kuin en Vincent van Woerkom.

De salaris kosten van Vincent van Woerkom bedroeg volgens het Jaarverslag 2018 in totaal €192.395. Dat is meer dan het maximum van €189.000 van de Wet Normering Topinkomens.

Op 2 juli 2015 is de motie Delftse Topinkomen Norm (in de wandelgangen de Krul-norm) overgenomen door het college. Daarin staat dat niemand in loondienst van de gemeente of in loondienst bij verbonden partijen meer gaat verdienen dan de gemeentesecretaris (in 2014 was dat €142.000). Volgens het Jaarverslag 2018 is dat nu €152.706.

De gemeente Delft is veruit de grootste gemeente binnen Avalex en wordt geleid door de Delftse GroenLinks voorzitter Stephan Brandligt. Delft heeft dus een zeer grote vinger in de pap om de Krul-norm af te dwingen.

Mijn vraag is, wat gaat toekomstig Avalex secretaris directeur mevrouw Nicolet Dukker op jaarbasis verdienen? Inclusief alle voorzieningen.

Met vriendelijke groet
Jan Peter de Wit OD