De voorgenomen verkoop van Eneco is nog geen gelopen race

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Bericht Enecooperatie
Datum: Tue, 8 May 2018 09:57:27 +0000
Van: Jan Willem Zwang <janwillem@greencrowd.nl>
Aan: jpdewit@ziggo.nl <jpdewit@ziggo.nl>

Coöperatie Enecooperatie

Aronskelkweg 61, 2555GC Den Haag

Telefoon: 06-30989117

www.enecooperatie.nl

Den Haag, 8 mei 2018,

Geachte heer de Wit,

U vertegenwoordigt namens Onafhankelijk Delft een deel van de inwoners van Delft, 1 van de 53 gemeenten die aandelen Eneco heeft.

De voorgenomen verkoop van Eneco, op initiatief van een aantal aandeelhouders, is nog geen gelopen race ondanks het feit dat de meerderheid van de aandeelhouders in eerste aanleg voor de verkoop heeft gestemd.

In de eerste plaats waren de berichten, enkele maanden geleden, over gemeenten die aandelen willen verkopen dan wel behouden alleen nog maar voorlopige besluiten van de Gemeenteraden. In de tweede plaats zijn na de recente gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 de coalitiebesprekingen in de Gemeenteraden in volle gang en zal de komende maanden blijken welke voorstellen de nieuwe colleges van B & W aan hun Gemeenteraden zullen voorleggen. Veel nieuwe Gemeenteraadsleden zullen zich in deze materie moeten inwerken.

Wij vinden de verkoop van Eneco een slecht idee. Meer dan ooit is het van belang de klimaatdoelstellingen te behalen en bijna alle gemeenten zetten zich hiervoor in. Een nutsbedrijf als Eneco maakt zich sterk voor de energietransitie, al jaren. Onze energie is een essentiële levensbehoefte, net zoals water. Die moet niet in vreemde handen komen. Sterker nog: wij vinden het een héél slecht idee. Er zijn inmiddels diverse columns over geschreven. Deze kunt u hier vinden:

https://greencrowd.nl/nieuwsbericht/alles-op-groenalles-op-eneco

https://greencrowd.nl/nieuwsbericht/aandeelhouders-eneco-bezint-eer-ge-begint

“Eneco verkopen om de gemeentefinanciën weer op orde te brengen zoals sommige raadsleden tweeten, is als het tafelzilver verkopen om het eigen falen te maskeren: pennywise maar poundfoolish”.

Met coöperatie Enecooperatie zijn wij eind vorig jaar een initiatief gestart om Eneco in publieke handen te houden. Het liefst zien wij dat de gemeenten gewoon aandeelhouder blijven maar wanneer dit niet lukt, willen wij proberen om Eneco in handen van het publiek te houden. Hierbij hanteren wij het principe ‘one man, one vote’. Het maakt dus niet uit of je als deelnemer een ton investeert of een tientje: jouw stem telt net zo zwaar.

Enecooperatie, een coöperatie gericht op het aankopen van aandelen Eneco van de gemeenten die toch van hun aandelen af willen, is opgericht door REScoopNL, de Nederlandse koepel van meer dan honderd duurzame energie coöperaties,  REScoopEU, de Europese koepel van energie coöperaties en de coöperatieve energieleverancier OM.

Binnenkort moet u uw stem uitbrengen. Stem dan tegen de verkoop van uw aandelen Eneco. gebruik uw democratisch recht, en denk aan ons klimaat en de zeggenschap daarover!

Met vriendelijke groet,

Felix H. Olthuis, Voorzitter Enecooperatie.