Wethouder Huijsmans is druk bezig met levensgevaarlijke fietsoversteken Bolwerk

Berucht punt. Fietsers van Havenstraat – Bolwerk- Binnenwatersloot. Veel haakse bochten, drempel en schuin opstelvak. Alles is ingericht voor de auto. Niet voor de grote stroom fietsers.

Komende met de fiets vanuit de Havenstraat of Buitenwatersloot en je wil naar de stad dan moet je een aantal hele rare haakse bochten maken. En dan sta je ook nog op een schuin opstelvak. De kans dat je omvalt is vooral voor oudere stramme fietsers groot. Maar ook veel jongeren nemen de kortste weg en dat is schuin over de kruising. En dat is met de fors doorrijdende stroom auto’s ook gevaarlijk.

In onderstaand document staat dat het €45.000 kost om dat fietspad op te hogen + €7.000 wijzigen kleuren aanliggende brug.

Uit antwoorden van D66 wethouder Huijsmans blijkt dat er een Schouw is gedaan samen met vertegenwoordigers van Platform Spoor en de bewonersorganisaties (welke?). Daaruit is een lange lijst met knelpunten gekomen. Deze lijst is samen met betrokkenen en de Fietsersbond geprioriteerd.
En de knelpunten worden gefaseerd uitgewerkt.

Uit het spreadsheet is niet duidelijk wanneer er iets aan een knelpunt gedaan wordt. Daar moet ik dan maar op terugkomen.

Jan Peter de Wit

Schouwlijst mogelijke aanpassingen in Nieuw Delft: toelichting

“Om een beeld te krijgen bij de verschillende stappen die zijn doorlopen zijn drie tabjes in het verstuurde Excel-bestand belangrijk. Hoe kan een beter beeld gevormd worden bij de verschillende getallen die circuleren over het aantal punten op de Schouwlijst.

Namen van tabjes in Excel-bestand:

1. Lijst Schouw: 94 punten >>> Dit is de gefilterde lijst waarin alle unieke ingebrachte punten zijn weergegeven. Dit is een resultaat van een opschoonactie van alle input. Dus bijvoorbeeld het filteren van dubbele punten en reeds opgeloste punten.

2. Ranking: 49 punten >>> Dit is de lijst van alle punten waarop gestemd is tijdens het prioriteren. In kolom G is de score per locatie weergegeven. Op de overige 45 punten is dus niet gestemd.

3. Oplossingen-aangepast: 15 punten >>> Aan de hand bovengenoemde ranking is een top-15 vastgesteld (de 15 eerste punten) waar de eerste aandacht naar toe gaat.”

Fietsers en voetgangers same oversteken? twee maal autoweg over en trambaan. Je moet ogen aan alle kanten hebben. Fiets moet daar eigenlijk afstappen.

Fietspad dat lijkt over te gaan in voetpad.