Verkoop De Staal grond voor €5,5 miljoen

Volgens de 4e Algemene Begrotingswijziging 2019 is de voormalige gemeentewerf aan de Staalweg 1 voor €5,5 miljoen verkocht.

Dat gebied is 17.536 m2 groot. Dus dat is €314 per m2 grond.

Novaform bouwt er tussen de 275 en 330 woningen. Dit zijn verschillende type woningen: appartementen, eengezinswoningen, herenhuizen en praktijkwoningen, met een combinatie van wonen en werken, zowel in de koop- als huursector. Daarnaast wordt nog minimaal 6000 en maximaal 9000 m2 commerciële ruimte gerealiseerd op verschillende plekken in het plan.  Bouwplan HIER

Hoe kan ik nu controleren of hier een marktconforme of een te lage prijs voor de grond is verkregen?  Van het college krijg ik hier verder geen enkele informatie over.

In het MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (MPG) 2017-2020 staat dat de locatie en de gebouwen in huidige staat verkocht zullen worden. Zo veel als mogelijk komen de grondontwikkelingskosten (zoals het slopen, saneren, bouwrijp en woonrijp maken) bij de geselecteerde partij te liggen, daarmee liggen ook de samenhangende risico’s bij de ontwikkelende partij.

Jan Peter de Wit