Pittige uitspraken VBD over Dr Schaepmanstraat e.o.

Jan Wiegman voorzitter VBD

Pittige uitspraken in onderstaand bladzijde van de nieuwsbrief voorjaar 2018 van de Vereniging Bewonersorganisatie Delft.

Over de door Woonbron aangekondigde sloop van de 65 woningen in het Heilige Land.

De VBD is uitgebreid geïnformeerd over de onderzoeken en alle afwegingen die tot de sloop koers hebben geleid.

Geen woorden hebben we voor hoe sommige politieke partijen roet in het eten gooien en winst zien voor hun verkiezingscampagne” en

“Dit is niet in het belang van de bewoners. Laat staan voor waar zij voor horen te staan, namelijk dat ook mensen met een laag inkomen nu en in de toekomst fijn kunnen wonen in Delft.”

Vanavond maar eens vragen aan demissionair wethouder Raymond de Prez wat de stand van zaken is. Deze PvdA wethouder heeft er mee ingestemd dat er in 2025 ongeveer 1400 minder goedkope huurhuizen in Delft zullen zijn. Het percentage sociale woningbouw zal van 38,3 naar 33,2 procent teruglopen. De VBD krijgt het erg druk.

Jan Peter de Wit

Lijst met toezeggingen commissie Sociaal Domein Wonen

vbd sociaal plan dr schaepmanstraat