Verbod hinderlijk lachgas gebruik op een openbare plaats

Het is heel simpel om aan de verdovende lachgas patronen te komen. De slagroomspuit patronen zijn bv bij de Blokker of Hema goedkoop te halen. Maar worden in Delft door koeriers zelfs thuisbezorgd. Het is een uitgaansdrug. Ook in sommige horeca zaken verkrijgbaar.

Gebruikers komen in een kort roesje en dan is het lachen gieren brullen en normvervaging. Kortom overlast in de nacht voor de buurt. Vooral ook onder minderjarigen. Het gebruik is onzichtbaar maar neemt toe. Maar volgens Trimbos Instituut kan de gemeente er wel wat aan doen.

Er zit een landelijk verbod van de verkoop van recreatief lachgas aan te komen van staatsecretaris Blokhuis. Maar met deze regering zonder meerderheid zal dat nog wel een tijd duren. Daarom stelde ik voor om een verbod in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op hinderlijk lachgas gebruik op een openbare plaats te verbieden.

Steden als Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Alkmaar hebben al de APV aangepast. Tijd dat Delft dat ook doet. Want lachgas is gevaarlijk voor je gezondheid en vorig jaar al 1000 verkeersongevallen.

VNG steunt voorstel verbod lachgas  Daarnaast zal de VNG gemeenten informeren over de mogelijkheden om op te treden, onder andere op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Het debat in de commissie EFB verliep positief. Alleen burgemeester Van Bijsterveldt hield maar weer eens de boot af.

Lachgas Redactie verslag RIS

Bij de bespreking in de commissie van het voorstel periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft was er veel steun voor de suggestie van Onafhankelijk Delft om in de APV maatregelen op te nemen die het gebruik van lachgas ontmoedigen. De fractie van Onafhankelijk Delft wees op de plannen van het kabinet om de handel in lachgas te verbieden en op andere gemeenten die daarop vooruitlopend zelf beperkingen in de APV hebben opgenomen.

Andere fracties, waaronder CDA, ChristenUnie, D66 en de PvdA steunden het pleidooi van Onafhankelijk Delft. GroenLinks had een paar eigen wijzigingsvoorstellen, zoals een verbod op plastic tijdens evenementen en een verbod het weggooien van sigarettenpeuken. Beide suggesties van GroenLinks wees burgemeester Van Bijsterveldt af. Ze noemde een verbod op plastic te gedetailleerd en te politiek om in een APV te regelen en het weggooien van peuk is al verboden, want de Delftse APV verbiedt afval op straat te werpen.

Het idee om een lachgasverbod via de APV in Delft in te stellen, nam de burgemeester ook niet over. Zij adviseerde de commissie eerst de landelijke wetgeving af te wachten. Wellicht dat Delft via een ventverbod in evenementenvergunningen het gebruik van lachgas kan beperken. Dat wil de burgemeester verder laten uitzoeken.

Onafhankelijk Delft vond dat niet ver genoeg gaan en kondigde voor de komende raadsvergadering een amendement aan. Van Bijsterveldt herhaalde dat ze nog eens goed gaat kijken naar de mogelijkheden binnen de APV met betrekking tot lachgas. Die extra informatie deelt ze voor de raadsvergadering van 30 januari met de commissie.

Jan Peter de Wit