Start enquête Gasthuislaan Rioolvernieuwing maatregelen

Sonja Sint :

Het zijn rare tijden, maar toch wil ik je even een mail sturen over de mening van de bewoners aan de Gasthuislaan betreffende de rioolwerkzaamheden.
Zoals ik al had gezegd vond ik,  en meerderen met mij, het belangrijk dat de bewoners/buren hier op tijd op de hoogte waren over de concrete plannen van de Gemeente.Dat voorkomt namelijk veel gedoe. En gedoe hebben we aan de Gasthuislaan  even niet meer nodig.
En jullie als Gemeente ook niet, zou zo fijn zijn als het proces een keer goed werd opgezet.

In de bijlagen de flyer die van deur tot deur is verspreid met een een paar vragen in enquête vorm.Ik heb de antwoorden die tot nu toe binnen zijn gekomen in een tabel verwerkt.
En ik zal je de enquêtes apart toesturen.
Wellicht zijn er mensen die nu niet de straat op gaan en die het nog niet hebben ingeleverd, ik wacht nog op een paar.  Die komen dan later.

De uitkomst is zoals ik min of meer  had verwacht:
A. Op 2 na ziet niemand van de bewoners enige noodzaak voor grotere parkeerplaatsen.
Wij zijn allen goede parkeerders en de lengte van de plaatsen is nog nooit een probleem geweest, zelfs niet voor de lange bussen van de bedrijven.
Het verweer van de Wethouder raakt dan ook kan noch wal.
Als hier ooit een auto niet goed in het vak staat is het omdat dat een auto is van iemand “van buiten”, een nietsvermoedende toerist bijvoorbeeld, die  door het falend borden beleid van de Gemeente niet op de hoogte is van het feit dat hij hier het risico loopt voor een bekeuring van 90 euro.
Sterker nog: het stuntelige parkeren geeft aan dat iemand daarvan niet op de hoogte is en kunnen wij waarschuwen.
En dat is fijn voor de bezoekers. Gastvrij Delft hè.
Grotere parkeerplaatsen zou alleen maar onwetende buitenstaanders/bezoekers  aantrekken….

B. Het verlies van bomen ten behoeve van die onnodige grotere parkeerplaatsen wordt dus ook gezien als een slecht plan.
De binnenstad heeft BOMEN nodig, de gracht heeft BOMEN nodig. Die voor de zo belangrijke schaduw zorgen in de nieuwe hete zomers. 
Het is op zijn minst curieus dat de Gemeente het woord “klimaatcrisis” voor in de mond heeft en dan voor het opofferen van bomen zou gaan…t.b.v. auto’s, dat verbaast iedereen.

C. Over de Amsterdammertjes is de mening duidelijk en unaniem! Die kunnen gewoon niet weg, klaar.
Alleen al het feit dat daar over wordt gedacht maakt de mensen geïrriteerd en boos merkte ik.
Ik vraag me werkelijk af of degene die met het idee kwam deze te verwijderen heeft nagedacht over de reden dat ze er überhaupt staan?Deze paaltjes zijn ooit ontworpen voor de veiligheid van voetgangers, niet voor hun schoonheid…..
ik mag toch hopen dat het bureau wat nu is ingeschakeld daar ook weet van heeft?
En dat dus deze amsterdammertjes ooit voor een reden zijn geplaatst aan de Gasthuislaan.
Dus  niet voor de lol  maar puur voor de veiligheid.
Bij het “nieuwbouwgedeelte” stonden ze voorheen ook aan de rand van het trottoir heb ik begrepen, maar zijn om onduidelijke reden ooit verplaatst. Bewoners daar willen ze liever weer op de “oude” plek.
In het “oude” gedeelte zijn ze gewoon simpel essentieel voor de veiligheid.Het trottoir is daar niet verhoogd, en kan ook niet verhoogd worden.

Bij het weghalen an de amsterdammertjes  is het scenario als volgt: auto is aan het inparkeren en het achteropkomend verkeer, dat altijd haast lijkt te hebben, rijdt via het trottoir, ff het stoepje meepakken, met grote vaart. Dat kan een kind zien aankomen. Of misschien ziet dat kind dat niet aankomen….
Bezorgbusjes zullen op het trottoir gaan staan, bezorgbrommers  zullen uitwijken over het trottoir.
Kortom een totaal onwenselijke situatie.
Nogmaals: het verbijsterd iedereen  ongelooflijk dat “specialisten” dit zelfs maar overwegen.
Het is dus duidelijk dat dit geen enkel draagvlak heeft, bij niemand van de bewoners: een belangrijk signaal lijkt mij. 

D. Over de bomenkap is de mening verdeeld.Het is duidelijk dat de Iepen aan het begin niet echt fraai meer zijn, de mening is daar dan ook dat het jammer is maar als het niet ander kan ok.
De Elzen in het oude gedeelte daarentegen zijn natuurlijk wel prachtig. Door puur wanbeleid zijn er  al 4 prachtige bomen gekapt, die node worden gemist.
De zuidkant van de Gasthuislaan baadt vanaf een uurtje of 13 in de zon.Mensen slapen aan de voorkant en hebben deze bomen hard nodig voor de schaduw op de gevel.
Het is dus in ieder geval zaak om met een gedegen onderbouwing te komen voor de kap. “lastig voor de stratenmakers”is wat ons betreft niet goed genoeg. Dat moet geen reden zijn. 

Buiten dat is het  dus essentieel dat, als het echt niet anders kan, dat er dus  stoere bomen voor terug moeten komen. Die snel schaduw geven op de gevels.
Met een brede kroon. En bomen die groeien, hoe veel werk dat ook is voor de Gemeente, want dat zal de onderbouwing wel zijn voor de keuze van de miezerige Ulmus Columella
Het schijnt dat de keuze van de Gemeente nu is gevallen op de Iep New horizon.
Alles beter dan de rattenstaart natuurlijk.
De knotwilg valt ook als keuze van bewoners ….een leuke decoratieve boom die hier altijd heeft gestaan. Hij doet het goed, bladert breed en wordt niet te hoog.Aan de Noordkant staan er al wilgen sinds 40 jaar, dezelfden…

Dan zijn er nog de boomspiegels.
Ik ga ervan uit dat jij op de Gasthuislaan bent geweest, en het ontwerpbureau ook.
En dan zijn je vast de boomspiegels opgevallen.
Wij als bewoners onderhouden 14 boomspiegels in het oude gedeelte.
Daar zit veel tijd in, maar vooral ook veel geld, want ieder plantje, zaadje is privé aangeschaft.
In de zomer zijn ze prachtig en maken toeristen foto’s
Bij kap zullen  die boomspiegels gewoon gesloopt gaan worden, daarover maak ik mij geen enkele illusie: subtiel is niet het woord wat stratenmakers/boomkappers kennen.
Iedereen wil de boomspiegels terug, zoals ze waren, dus niet met “heesters”…Wat is het plan daar voor?
Dit is een belangrijk issue hier en zeker voor mij. Dus graag een duidelijk antwoord daar op.

In verband met Corona weet ik nu niet hoe het vervolg is van het traject.
Er zou een presentatie in april worden georganiseerd, maar ik neem aan dat die niet zal plaatsvinden en dat als deze  zal plaatsvinden dit niet druk bezocht zal worden.

Maar met deze  antwoorden op de vragen aan de bewoners lijkt het mij duidelijk hoe de mening van de bewoners is.
Ik mag hopen dat deze al vooraf aan  het “voorlopig ontwerp” met het dienstdoende bureau gedeeld zal worden, lijkt mij wel zo constructief bij het ontwerpen.
Het zou erg onhandig zijn om nu nog met een ontwerp te komen waarbij het duidelijk is dat die geen draagkracht heeft.Dat zou zoeken zijn naar moeilijkheden, die zondemeer zouden ontstaan.

Per slot lijkt het mij dat de Gemeente en dus ook jij het belangrijk vinden wat de mening is van de bewoners.
Zodat er aan de gang gegaan kan worden met een proces wat draagvlak heeft bij de bewoners.
Want dat is toch waar Delft het over heeft: Bewonersparticipatie, samenwerking, draagvlak, burger betrokkenheid etc.? 
En dat is ook wat wij als bewoners willen en eigenlijk op rekenen.
Ik ga ervan uit dat deze informatie daaraan meedraagt.
Wij als bewoners van de Gasthuislaan willen niets meer dan prettig wonen aan deze mooie gracht.
En dat willen wij graag samen met de Gemeente en dus met jou bewerkstelligen.
Wij staan daar klaar voor.

Dus wij horen graag van je.

met vriendelijke groet.

Sonja Sint