Stand van zaken rond sloop TU Elektro EWI gebouw

Rondvraag in de commissie Ruimte en Verkeer van 22 januari door Sylvia Grobben naar de stand van zaken rond het TU Delft Elektro EWI gebouw. (Webcast 3:55:00)

D66 wethouder Martina Huijsmans geeft antwoord:

“Goede vraag stond stuk in krant (TU Delta : Een toekomst voor Elektro?) Pamflet Docomomo

Als college hebben we in de zomer van de TU delft gehoord dat het voorgenomen principe besluit ontvangen om het EWI gebouw te slopen.

Dat besluit van toen staat nog.

Maar de TU zal als stappen gezet gaan worden een participatie traject starten met de stad. En daarover zijn afspraken gemaakt.

Maar dat is nog niet formeel opgestart en de TU heeft aangegeven dat ze eerst hun vastgoed portefeuille Campusbreed gaan heroverwegen.

En ze hebben daarbij aangegeven dat ze eind februari meer over kunnen zeggen. En zal de gemeente daarover worden ingelicht. En op dat moment hebben we wat concreets te melden aan de raad.”