Sebastiaansbrug opening verkeer 2 maanden vertraagd


Van: bert barnhoorn
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 22:28
Aan: ‘bewoners@sebastiaanshof.nl’; ‘vvevestehof@gmail.com’
Onderwerp: FW: Werkzaamheden Sint Sebastiaansbrug – update 20/ verdere planning

Beste allen,

In aanvulling op onderstaand bericht van de omgevingsmanager kan ik jullie nog het volgende meedelen m.b.t. de planning op wat langere termijn, i.e. gegevens m.b.t. de afronding van het werk:

1 De afronding van de bouw van de brug en aanleg van de tram zijn resp. enigszins en flink achterop geraakt t.o.v. het oorspronkelijke schema dat in november 2018 is gepresenteerd.
Sagittarius zal nu opleveren op 5 juni 2020, i.e. incl. de aanleg van de rail van de tram op de brug.

2 Dan zal de brug voor alle verkeer opengesteld worden, met uitzondering van de tram.
Getracht zal worden om de buslijnen al eerder werkend te krijgen, men denkt zelfs aan april. De bussen zullen dan zolang rijden over de voor het wegverkeer bedoelde rijstroken, voor zover die dan al klaar zijn.

3 Na 5 juni wordt er verder gewerkt aan de voltooiing van de tramvoorzieningen. Die voltooiing zal vooral afhangen van de maatregelen, die men (TU/HTM/Metropoolregio) nog moet uitvinden/treffen m.b.t. de gevoeligheid van de nano-meettechnologie in de diverse TU gebouwen voor het zwaardere elektromagnetisch veld van de nieuwe trams. Daar is men nog niet uit. In Utrecht bij de Uithof lijken recentelijk in een vergelijkbare situatie afdoende maatregelen te zijn gevonden/getroffen. Die wil men nu ook in Delft gaan uitproberen. Maar een daadwerkelijke realisatie en dus finale afronding wordt niet voor Kerst verwacht! Tot zo lang rijdt er dus, zoals het zich nu laat aanzien, geen tram over de nieuwe brug.

Deze gegevens zijn o.a. vanavond verstrekt/bevestigd tijdens het burenoverleg dat is gehouden in het Stadskantoor. Tijdens dat overleg is ook toegezegd, dat de opening t.z.t. gepaard zal gaan met een toepasselijke festiviteit.

Aanvulling Omgevingsmanager van de gemeente:
“Afgelopen dinsdag heb ik erbij gesteld dat de data van 6 juni 2020 (open voor alle verkeer) en 5 april 2020 (open voor busverkeer), streefdata betreft en daar geen garanties voor zijn dat dit werkelijk gehaald wordt. In een bouwwerk als de Sebastiaansbrug kan er nog zo veel gebeuren, kunnen nu nog niet voorziene zaken een rol spelen”