Prinsenhof technische vragen over de offertes en gunning maken van Ruimtelijke Visie aan MerkX

vraag 1 Is er al meer bekend over de toestemming van de openbaarmaking van de plannen van de vijf architecten bureaus cq de eind rapportage van de uitslag op prijs, kwaliteit en presentatie aan de respectievelijke bureaus

 Antwoord 1

De veronderstelling dat vijf architectenbureaus plannen hebben ingediend is niet juist. Er zijn vijf offertes ingediend voor het maken van een ruimtelijke visie. De offertes zijn vervolgens beoordeeld op prijs, inhoud van de offerte en presentatie.

Er is geen toestemming ontvangen van alle partijen om de matrix met de einduitslag volledig te publiceren, daarom zal het College de matrix niet openbaar maken. Wel is de matrix uiteraard voor raadsleden onder geheimhouding in te zien.

 vraag 2 hoe staat het met de vorming van de klankboordgroep cq werkgroep? wie bepaalt de samenstelling? kan ik de lijst van uitnodigingen krijgen?

 Antwoord 2

De klankbordgroep/werkgroep Prinsenhof wordt samengesteld met en uit belanghebbenden van de stad. De leden bepalen allereerst met elkaar wanneer deze groep compleet is en daarmee een representatieve afvaardiging van de stad en de verschillende belangen is. Eind september zijn de gesprekken gestart met de verschillende belanghebbenden om met elkaar te verkennen welke partijen in ieder geval vertegenwoordigd moeten zijn. Leden/partijen vanuit de omgeving waarvan wij van harte hopen dat ze meewerken in dit project zijn Brie van Klaveren, Prinsenkwartier, direct omwonenden, Commissie Behoud Stadschoon, Delft Marketing, Vrienden van Museum Prinsenhof, vertegenwoordiging van de Adviesraad Sociaal Domein (betreffende toegankelijkheid), Stichting Centrum Management Delft. Uiteraard is deze lijst niet compleet en staat deze open voor input.

 vraag 3 is dit een onafhankelijke adviesgroep?

 Antwoord 3

Uitgangspunt is dat deze groep met verschillende achtergronden en belangen een gecommitteerde werkgroep is die nadrukkelijk partij is bij de verdere planuitwerking. Iedereen is daarbij vrij zijn visie, mening en belangen in te brengen; in die zin heeft de werkgroep een onafhankelijke rol.

vraag 4 zijn de bijeenkomsten van de groep openbaar te volgen (webcam raadszaal)?

Antwoord 4

Uw voorstel wordt voorgelegd aan de groep: ook het proces  wordt met deze groep gezamenlijk vastgesteld.

 Vragen JP de Wit

Antwoorden wethouder Bas Vollebregt