Krappe Planning drie toekomstscenario’s museum Prinsenhof

Waar zitten we nu in de tijd met de plannen voor het Prinsenhof?

Het gaat vanaf nu in een stroomversnelling.

De reden is de deadline van 15 september van de subsidie aanvraag bij het Rijk

11 mei kan zich HIER aanmelden voor brede bijeenkomst met de Stad

De werkgroep heeft drie toekomstscenario’s uitgewerkt:

Scenario 1: het complex geschikt maken voor het museum in zijn huidige vorm. Denk aan het op orde brengen van de bezoekersvoorzieningen, duurzame verlichting, het verbeteren van het binnenklimaat en de toegankelijkheid voor mindervaliden.
Scenario 2: het eerste scenario, aangevuld met elementen die het mogelijk maken om de toekomstvisie van het museum uit te voeren. Bijvoorbeeld het verbeteren van de entree, de zichtbaarheid, bezoekersvoorzieningen en routing en uitbreiding van de tentoonstellingsruimte.
Scenario 3: het tweede scenario, aangevuld met een visie op het totale gebied en haar functies (inclusief het museum, het Sint Agathaplein, de Prinsentuin en het Prinsenkwartier)

De scenario’s zijn voor de zomer van 2019 klaar. Daarna worden ze voorgelegd aan het gemeentebestuur.
Na het uitwerken van de scenario’s volgt een berekening van de kosten. Hierbij kijkt de gemeente ook naar financieringsmogelijkheden van buitenaf.

Facebookpagina werkgroep Prinsenhofgebied

Jan Peter de Wit