Herinnering gesprek tweede ronde verkenningen Coalitie Delft

—– Doorgestuurd bericht ——–
Onderwerp: Herinnering gesprek tweede ronde verkenningen
Datum: Sat, 14 Apr 2018 08:47:19 +0200
Van: Victor Jansen Schipper
Aan: ruisch@ziggo.nl
CC: jpdewit@ziggo.nl, Jolanda Gaal

Geachte heer Stoelinga,

Ik heb, naar mijn weten, nog geen bevestiging mogen ontvangen van uw aanwezigheid bij het gesprek met de informateurs morgen om 14.00 uur.

Ik ontvang graag alsnog de bevestiging van uw aanwezigheid, en tevens uw goedkeuring voor het doorsturen van het gespreksverslag.

Met vriendelijke groet,

Victor Jansen Schipper

P.s. Ik vernam op twitter dat u een blikseminslag heeft gehad thuis waardoor uw elektronische apparatuur het heeft begeven. Daarom stuur ik de uitnodiging ook door aan uw fractiegenoten waar ik de contactgegevens van heb.

Verslag 2e ronde coalitie onderhandelingen met Onafhankelijk Delft

Gespreksverslag OD van gesprek op zondag 15 april 2018

Aanwezigen: Theodoor van der Lans, Martin Stoelinga, Pieter Guldemond, Wim Bot, Victor Jansen Schipper (verslag)

Kort terugblik

  • Hoe kijk je aan tegen de eindrapportage van formateur Marijke Vos?

Ik dacht persoonlijk dat het al klaar was. Omdat wij tegen de Islamisering zijn.
Ze hebben het verkeerd begrepen. Ik help mannen en vrouwen die uit de islam zijn gestapt. Waarvan zeven uit Delft. Zitten drie in mijn huis in Praag. We proberen iedereen te helpen. Dat was een beetje verkeerd uitgelegd in de krant.

Ik herkende niet terug wat er is gezegd in het interview. Het begeleiden naar werk, verbinding leggen en aanpakken wat er mis gaat. Bijvoorbeeld in de Buitenhof, maar ook breed in de stad. Er is veel ellende en armoede. Dat kan je niet onder stoelen of banken steken. Wij proberen te helpen, maar dat kan niet altijd via de raad, maar dan doen we het zelf.

Onafhankelijk Delft is te veel gelabeld als de partij die tegen is. Uitgelicht op islamisering, maar we hebben serieus bedoelde gestes van verbinding voorgelegd. Maar vanaf 2001 zijn we al tegen islamisering geweest. Kijk nou eens wat er is gebeurd in Iran, daar vecht ik tegen. Ik zie het niet leuk voor mijn kinderen en kleinkinderen worden.
De voorgestelde coalitie doet totaal geen recht aan de Delftse populatie. Heel veel mensen, de geboren Delftenaar, lager opgeleid, wordt al jaren niet gehoord. Sinds Heuvelman/Grasshof al niet meer. Komt ook door verlies van de PvdA. Nu het rechtse geluid niet meenemen in het verkennersrapport. Is een strategische blunder geweest.

Welke drie inhoudelijke punten heeft de fractie?

Financiële houdbaarheid. We maken ons zorgen om de uitgaven, zoals het Prinsenhof. Deze stad heeft best wel veel voor zijn kiezen gekregen. De gewone Delftenaar ervaart dat wel in de portemonnee. Laten we een pas op de plaats maken. Armoede, WMO, huisvesting zijn heel belangrijk. Maar wij zijn ook voor duurzaamheid, wij zijn GroenRechts. Zit weinig tussen ons en GroenLinks. Ik hoop dat iedereen er zit voor de stad en niet alleen zijn eigen straatjes. Dat zullen we met z’n allen moeten doen. Wij zijn voor het aflossen van de stadsschuld en niet in de Prinsenhof. Letten op de proporties van Delft, het is niet de keukenhof.

 

Vragen voor de 7 partijen die niet in het motorblok zitten

  • Kan jouw partij deelnemen in dit blok?

In grote lijnen zijn we er allemaal voor de stad. Er zijn wel wat knelpunten. Zoals met
STIP. Als het zo doorgaat zitten er 20 zetels voor STIP in de raad. Ik ben behoudend en angstig voor het fenomeen STIP. Het is wel zo. Het kan zo maar. Ik vind het vervelend dat ze elk jaar opstappen. We moeten geen gemeenteraad krijgen met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar.

  • Wat is coalitie van voorkeur, en welke inhoudelijke risico´s zie je?

 

Wij zouden gaan voor GL-CDA-VVD-OD-D66. De afgelopen vier jaar heeft Lennart het goed gedaan. Ik zou niet de VVD en OD uitsluiten. OD maakt ontwikkeling door en kan bestuursverantwoordelijkheid dragen. Als STIP het kan, dan kunnen wij het ook. Hoe kan je nou een lokale partij van 5 zetels wegzetten? Ik wil graag een wethouder sportzaken. Het is zo achteruit gegaan, ongelofelijk. We zijn een armetierige sportstad geworden.

Inhoudelijk maakpunt

Fietsen
Op het fietsenplan gaat het helemaal lukken, vooral met GL. Dat is echt een drama in de stad. Vooral bij het stadskantoor, levensgevaarlijk. Daar zijn we het met elkaar eens.

Stadsontwikkeling
Daar vinden geweldige dingen op YesDelft!. We moeten kijken hoe we start-ups in de stad kunnen houden.

Sociaal domein
We willen een kwalitatief onderzoek bij de WMO laten doen en op het gebied daarvan aanpassingen doen. Veel mensen komen knel te zitten. Terugdringen gebruik van de voedselbank. Daar kunnen we elkaar zeker in vinden. Ook op financiën.

Schuurpunt
Islamisering is lastig, maar laten we het niet uitvergroten. Daar zouden ze wel eens over kunnen vallen. Ik ben niet tegen de mensen, maar tegen het gedrag. 9/11 is lang geleden, maar het zit nog steeds wel in mijn hoofd.

Overig

  • Hoe zie je de samenwerking coalitie – oppositie voor je?

Sinds het aantreden van Marja is het veel beter geworden. Die maakt bruggen. Zij maakt alles veel gezamenlijker. Daar moet in geïnvesteerd worden. Ze praat met de coalitie net zo prettig als de oppositie. Ze is veel zichtbaarder dan Verkerk ooit is geweest. Ze zit op de fiets en dat is goed.

Slot

  • Zijn er nog onderwerpen niet aan bod geweest die je graag ter tafel wil brengen?

 

Wethouderskandidaten: Jan Peter de Wit ligt niet zo goed. Dat wilde ik niet doen. Liedewei Timmermans is misschien te jong. Toen heb ik gedacht aan Theodoor van der Lans. Voor de sport of cultuur-richting. We begrijpen best dat Jan Peter best moeilijk is, dan halen we de eindstreep niet.

We hebben vertrouwen dat er een evenwichtigere rapportage uit zal komen. Laten we de intentie uitspreken dat we echt niet alleen maar een tegenpartij zijn.

SBS6 “10 miljoen uitgegeven, nog geen Sebastiaansbrug”

Onafhankelijk Delft in meeste wijken het grootst

In welke wijk, had welke partij, de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

Als ik naar de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op wijkniveau kijk dan blijkt Onafhankelijk Delft in de meeste wijken als grootste uit de stembus gekomen te zijn.

OD was in zes van de dertien wijken (46%) het grootste. Stip in vier. En tegenvallend voor GroenLinks maar in twee wijken. D66 is afgedropen door maar in één wijk als beste te scoren.

Zeer opmerkelijk is dat OD in de Buitenhof ook de meeste stemmen kreeg. Daar wonen de meeste Nationaliteiten en veel moslims. Dat zal wel eens te maken kunnen hebben dat OD voor de arme kansarme burgers opkomt.

Stip is de winnaar van de Binnenstad. Zelfs daar heeft grote winnaar GroenLinks (zeven zetels) niet kunnen scoren. Dat zal te wijten zijn aan het twaalf jaar lange slappe optreden van GroenLinks fractievoorzitter Fleur Norbruis.

Je zou kunnen zeggen dat Stip met vier wijken niet alleen studenten als achterban heeft. Of geeft deze uitslag een beeld van de verregaande verkamering van huizen voor studenten? Duidelijk is wel dat Stip geen ééndagsvlieg meer is en op weg is de grootste partij te worden.

D66 kan nog net in één (buiten)wijkje scoren. gezichtloos D66 heeft geen vaste achterban in Delft. Het verlies van de PvdA hebben ze niet naar zich toe kunnen trekken. Die zijn naar GroenLinks gegaan.

Stemburo’s gemeenteraadsverkiezingen 2018 Delft

Onafhankelijk Delft was ook in negentien van de negenenveertig stemburo’s (39%) de grootste. Eruit springen de twee buurtcentra in de Wippolder. Zelfs in het Vrijetijdscentrum de Wipmolen tegenover de woning van Stadsbelangen voorman Bram Stoop. En ook veel verzorgingshuizen.

Zo bezien is het een gemiste kans voor GroenLinks informateur Marijke Vos om OD zo snel buiten spel te zetten. OD heeft als vierde partij toch erg veel aanhang in de wijken.

GroenLinks kiest liever voor kleurloos Stip. Stip heeft geen enkel politiek profiel. Niet links, niet rechts. Stip is er alleen voor één groep. De kort verblijvende en in de Delftse politiek totaal ongeïnteresseerde TU student.

GroenLinks lijsttrekker Frank van Vliet noemde GL en Stip het nieuwe motorblok van het college. Een futloos tweecilindertje. Er had met OD een Turbo op gekomen. Dat zie ik niet gebeuren met de stervende PvdA en conservatieve ChristenUnie. Laat staan met de dogmatische SP.

Jan Peter de Wit

Gebruikte gegevens: Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Delft

en Definitief overzicht stemburo’s

 

 

Eindrapportage GroenLinks informateur Marijke Vos

180403 Rapportage informateur Delft

Vorige periode trad 54% van de Delftse raadsleden tussentijds af

Negenendertig raadsleden zijn donderdag voor vier jaar geïnstalleerd.  Maar hoe vast zaten ze vorige college periode?

Nauwelijks dus. Afgelopen vier jaar traden 20 van de 37 raadsleden tussentijds af.  Dat is 54%.

Lees verder

Scheepsmakerij zeilen bij Broach.nl voor jong & oud

Maasdijk soundtrack

Verslag 1e ronde coalitie onderhandelingen met Onafhankelijk Delft

Gesprekslijn Informateur met fracties

Aanwezigen: Marijke Vos, Victor Jansen Schipper (verslaglegging), Theodoor van der Lans, Martin Stoelinga

Duiding uitslag
Betekenis en duiding uitslag? Wat wordt er anders met een nieuwe raad? (of wat blijft hetzelfde?)

Ik denk dat wij nu aan de beurt zijn. Na aanleiding ook van de uitslag, er zitten best overeenkomsten tussen GroenLinks en wij. Ze noemen ons niet voor niets GroenRechts. Qua vorm en gedachtenvorming zitten we wel wat verder van elkaar van GroenLinks. Maar inhoudelijk zitten we best wel dicht bij elkaar. Wij zijn voor schone lucht. Tegen windmolens. Voor verduurzaming van woningen. Aardwarmte proberen, zonnepanelen. We moeten ook realistisch zijn. Ik was laatst in de kolencentrale op de Biesbosch. We moeten nog wel ff kolen importeren uit Polen. Dat is een puntje wat we laten liggen.

Wij willen betaalbare woningen. Sport is verwaarloost. Armoedebestrijding ook. Ik heb veel huisuitzettingen voorkomen. Huren voorgeschoten, maar dat is natuurlijk geen constructieve oplossing. Er is veel stille armoede. Ik schaam mij voor de voedselmarkt. Dat zou niet moeten. Er zitten heel veel mensen bij Werkse! Je moet niet alleen je hand ophouden. Daar is een grote slag in te maken. Er is zoveel werk in verrichten. Veel werklozen kunnen werk doen. Zoals in Praag. Je ziet ook grootstedelijke problematiek verschuiven naar steden met 100.000 inwoners. Je ziet locaties waar daklozen verblijven. Je ziet ze meer op straat, ze veroorzaken overlast, het zijn zorgmijders. Er wordt geen of niet adequaat beleid op gezet. Die moet je straat afvangen en leiden naar de instellingen die er voor zijn. 1,5 jaar geleden is er iemand vermoord in dat kringetje, op de Jaffalaan. Excessen nemen toe. Dit is een rijke samenleving, je moet die zorg oppakken. Armoede is breed onderwerp.

Ik vind dat die mensen die in sociale dienst lopen net te weinig krijgen. Wij helpen die mensen direct. De mensen bij de WMO kijken te weinig wat er direct kan worden gedaan. OD wordt gevonden door mensen die niet worden geholpen. Ze bellen bij ons aan de deur. We hebben een mannetje of 20 waar we boodschappen voor doen. Die mensen moeten ook weg kunnen.

We zouden graag de WMO, de uitvoering, het effect graag willen meten. Onderzoek op zetten en op basis daarvan het beleid op aanpassen. Omdat mensen bij de uitvoering van het randje vallen. (Marijke vraagt door). P&O brengt een offerte uit voor het onderzoek WMO, onderzoek naar prostaatkanker en naar STIP. Het WMO onderzoek moet een kwalitatief onderzoek zijn.

STIP is wel een groot probleem. STIP kan wel eens over vier jaar de algehele de grootste partij kan worden. Volgend jaar krijgen we er weer 10.000 studenten bij. De minister vond het ook heel erg onwenselijk. Vooral de buitenlandse studenten groeien hard. STIP heeft ontzettend lieve mensen, maar die moeten niet in de politiek zitten. STIP gaat het college en de stad overheersen. Heel onwenselijk. Nu al fiets-infarcten.

In België moet je zo lang ergens wonen voordat je ergens kan stemmen. Dat is redelijk en aanvaardbaar. Ik heb niks tegen STIP. Maar het wordt dadelijk een probleem. STIP wordt zo groot, dan is er geen parlementaire discussie meer. Het speelt ook mee hoe zij hun raadsfunctie invullen. Raadslidmaatschap is geen bijvak. Wij vinden dit niet wenselijk. Er zijn maar 150 echte burgers die op STIP stemmen. Ze halen alleen maar stemmen in de TU wijk. Wij mochten daar ook niet flyeren. Besturen doe je voor de hele stad. STIP is meer een belangenclub. Burgemeester is er ook niet gelukkig mee. Wij zien het niet zitten. Toch veel botsingen gehad de afgelopen jaren. Het hangt natuurlijk af van de rest van de partijen. GL-VVD-D66-OD is mooiste college.

Burgemeester van Oorschot heeft bij het MKB wel eens gezegd, er is een partij die komt en gaat als sneeuw voor de zon. Dat is STIP. Ik heb niks tegen de mensen, maar wel blijven al 8 jaar zitten als STIP ingezworen wordt. Ze hebben maar drie dingen: fietslichtjes, fietsparkeren en hun eigen woning. Ze doen niets voor het belang van de stad. Dat wij willen dat graag veranderd zien.

Ik denk toch dat de wet aangepast moet worden. Vier jaar blijven zitten. Niet elke dag wisselen. Doe het niet alleen voor je CV. Het is een belangenvereniging voor de campus.

Ik wil onderzoek naar de haalbaarheid van het grote aantal studenten in de stad. Stadsbelangen, VVD en wij willen dat ook.

Rol/Maak-punten/Coalitie
Welke rol ziet de fractie in de komende periode? College-deelname? Zo ja, is er een wethouderskandidaat? Wie?

Daar zijn we mee bezig, dat zou moeten lukken. We hebben er drie. Jan Peter de Wit, heeft hart voor de stad. Enorme dossierkennis. Theodoor van der Lans en een afgestudeerd juriste. We hebben gekozen voor interne kandidaten. Sinds 1994 is het weer eens tijd voor een wethouder van de stadspartijen. Wij zijn de thermometer van de stad, daar moet je wat mee. Deze lokale partij die 40% winst boekt, als je die verantwoordelijkheid geeft, dat geeft vertrouwen terug in de lokale politiek. Martin heeft 4.000 stemmen gehaald, als je die buiten het college laat, dan heb je weer de dood in de pot. We zitten al 16 jaar in de oppositie, daar bereiken we niks nieuws meer. We worden vaak onderschat.

Welke maak-punten heeft de fractie?
Islamisering. Dat levert problemen in de stad. Ik heb drie meisjes moeten verhuizen naar Praag. Die werden met de dood bedreigd. Een groep van 17 mensen heb ik geholpen, maar die worden door niemand gehoord. Ik ben daar helemaal op in gedoken. Ik heb daar een punt van gemaakt. Als je één groep helpt, maar je moet ook de andere helpen. Als je vanochtend de krant leest. Als er 120.000 Christenen worden vermoord in de afgelopen weken, dan maak ik me daar zorgen om. Ik vind dat de islamisering te snel gaat.

Ik draag altijd uit dat ik niks tegen de Islam heb, maar het is een kwaadaardige, ideologische groepering. Wij denken daar niet genoeg bij na. In Tsjechië en Polen gebeurd het niet en ook in Hongarije niet. Daar wordt maar mondjesmaat vluchtelingen toegelaten. Onze maatregelen zijn. Er zijn ook 20 jihadisten in Delft geweest. Dat is een gevaar. We hebben een paar wijken die in top zitten qua problematiek. Dat is bekend. Terugkeerders, daar moet beleid voor komen. Dat is Haags beleid. Die terugkeer moet goed gemonitord worden. De huidige burgemeester doet dat wel beter, want zij is echt een verbinder. Van Bijsterveldt is er handiger in. Die zet er gelijk een projectje op. Echt vooruitgang.

We moeten ze terugsturen, die jihadisten. Bij tijd en wijlen komen ze. Dat zijn de extremisten. Die imam in Den Haag. In Delft zou dat niet moeten gebeuren. We moeten ze leiden naar werk, monitoren. In Rotterdam heeft het beleid van de stadsmarinier goed gewerkt. Geen tolerantie als men over schreef gaat. Verkerk heeft het laten lopen.

Het dreamteam moeten hun gang gaan. Stevige gasten. Als we daar een gedeelte van de stad mee kunnen bereiken zou goed zijn. Ze hadden toendertijd niet alles bij elkaar moeten doen. Ik heb daar wethouders Toornstra en Grashoff crimineel voor genoemd. We hebben teveel weggehaald uit die wijken. De buurthuizen, bieb, Delphia en het sociaal-cultureel werk. Daar betaal je een prijs voor. 100 etniciteiten bij elkaar. Je moet er iets mee. Je moet er in investeren, maar ook handhaven. Bied ze kansen. Grijp in daar waar het niet goed gaat. In die wijken mag best wat meer camera-toezicht. Mobiel camera-toezicht wel, niet een lege politieauto zoals bij de Synagoge. Als je niks te verbergen hebt, is er toch geen probleem.

Avalex: Systeem werkt niet. Mensen moeten ver lopen met een vuilniszak op de nek. GroenLinks vindt dat ook niet.

Woonvisie: Wij vinden dat er luxe woningen moeten komen. Die moeten aan de Schieoevers komen, maak daar een mix van. 1.500 moeten er komen. Maar dat is een ondernemers visie, geen partij visie. Maar ik ben het daar wel mee eens. Sociale huurwoningen die je hebt moet je houden. Niet slopen. Meer betaalbare woningen. Een mix van duurdere woningen en goedkopere woningen. Wij hebben het laagste gemiddelde inkomen, 10.000 minder dan Rijswijk. Daar moet je rekening mee houden bij het woningaanbod. Die mensen wonen in wijken rond het centrum.

We zijn enorm trots op de TU. Maar er moet meer uitwisseling zijn tussen de TU en de samenleving. Meer revenue van de Start-ups naar de stad. Werkgelegenheid. We willen verbinden. De huidige TU doet dat nog te weinig. STIP integreert niet. Wij willen juist dat zij integreren.

Bestuursstijl
Wij zijn de oren, ogen en de mond van de stad. Ik ken ook iedereen. Ik heb mijn sporen verdiend. Sinds 1988 bekendste delftenaar. Dat vind ik ook het leuke. Ik heb een hekel aan vergaderingen. De commissievergaderingen laat ik lopen. (Marijke vraagt door) De burgemeester is een positieve ontwikkeling. Lennart was een openbaring. Als ik belde voor een probleempje, dan fixte hij het. Hij regelde veel kleine dingetjes die belangrijk zijn voor de burger.

 

Prostaatkanker bevolkingsonderzoek scheelt honderden doden per jaar

Volgens de laatste getallen van IKNL kwam in 2016 bij mannen prostaatkanker het meest voor. En wel 11064.

Dat getal stijgt met de toegenomen levensverwachting. Bijna alle mannen krijgen, als ze maar oud genoeg worden, uiteindelijk prostaatkanker. Op dit moment overlijden jaarlijks ongeveer 2500 mannen hieraan.

Ondanks dat is er nu geen algemeen bevolkingsonderzoek zoals bij borst en darmkanker. recent is daar toch een kentering te zien.

Eerst dacht men dat een bevolkingsonderzoek risico bestond op onnodige behandeling en onnodige ongerustheid. Maar het zal wel honderden doden per jaar schelen.

Met een PSA Prostaat Specifiek Antigeen bloedtest kan een indicatie voor de aanwezigheid van prostaatkanker gedaan worden. De PSA waarde stijgt sowieso met de leeftijd.

Het is geen waterdichte voorspeller maar wel een erg eenvoudige. Wordt een verhoogde PSA waarde gevonden dan zijn verdere testen. Een vroeg ontdekte prostaatkanker is beter te behandelen. Het voorkomt dat er uitzaaiingen optreden.

De Nederlands Vereniging voor Urologie adviseerde al in 2015 om vanaf je vijftigste een eerste PSA waarde te laten vaststellen. In september jl verschenen twee grote screening studies in Europa en Amerika ERSPC en PLCO waarin een duidelijk bewijs werd geleverd dat een systematische screening voor prostaatkanker het overlijden aan prostaatkanker duidelijk verminderd.

Bijna elke 55 plusser kent wel iemand in zijn omgeving waar prostaatkanker is vastgesteld. Dit lijdt tot grote onrust. Volgens mijn huisarts komen dan ook 9 van de 10 mannen bij hem wegens deze reden om een PSA test vragen.

De helft van de 65 jarigen jarigen in 2016 zal 86 worden. De kans om 90 te worden is toegenomen tot 31 procent. Uit secties is gebleken dat van alle mannen tussen de 50 en 60 jaar, 10 tot 30% prostaatkanker heeft.

Ondanks dat prostaatkanker langzaam groeit, kan het wel uitzaaien. Meestal naar de botten en lymfeklieren. Dat kan voorkomen worden. Een bevolkingsonderzoek is een vrij eenvoudig middel. Laten we het gewoon doen. Het is een vrijwillig onderzoek. Laat prostaatkanker geen kans krijgen.

Jan Peter de Wit