jun 27

Nieuwsbrief Griffie gemeenteraad week 26

nieuwsbrief_griffie_week_26_2018 delft gemeenteraad

jun 26

Bereikt, overlast gevende busparkeerplaats wordt natuur

Zuidplantsoen van busparkeerplaats naar natuur vijver.

Weer wat bereikt. Het valt niet op. Maar samen met de buurtbewoners en de belangenvereniging TU Noord streden we tegen het onzalige plan van VVD wethouder Harpe om aan het Zuidplantsoen een touringcar parking te maken.

Dat was de overloop van 5000 toeristen touringcars per jaar vanuit de binnenstad. Lees: VVD verplaatst overlast touringcars naar Zuidplantsoen TU Noord

Deze touringcars kunnen nu aan de Olaf Palmeweg bij Ikea parkeren. Daar heeft niemand er last van.

Aan het Zuidplantsoen in de TU wijk zijn twee vennetjes gemaakt en het is in feite onherkenbaar geworden. Terug naar de natuur.

 

April 2016 hingen deze posters in de TU Noord wijk

Gras moet nog groeien maar het ziet er nu al aardig uit.

Over een paar maanden is dat een prachtig parkje geworden achter Bouwkunde Architecture.

Trots op dit nieuwe stukje mooi Delft.

Jan Peter de Wit

 

 

 

jun 25

BAM start 2 juli al herinrichting Mijnbouwplein voor Tramlijn 19

metropoolregio herinrichting mijnbouwplein delft juli 2018

jun 25

Conferentie: “Hoe komen we goedkoop van Avalex af?”

 

 

 

 

avalex raadsconferentie 4 juli 2018 governance pijnacker uitnodiging

 

jun 23

Mooi Weer Spelen Delft straattheater festival 2018

jun 23

Is een kernreactor in Delft – midden tussen Den Haag en Rotterdam- wel zo verstandig

jun 21

Nieuwsbrief Griffie Week 25 juni 2018

nieuwsbrief_griffie_week_25_2018

jun 15

Nieuw vergadermodel gemeenteraad komt januari 2019

Memo Onderwerp   Werkwijze start raadsperiode

1) Aanleiding
Bij de start van een nieuwe raadsperiode is besluitvorming aan de orde over
diverse onderwerpen.

2) Advies
Besluitvorming over de onderstaande onderwerpen (zie 3).
Raadsbesluitvorming is veelal aan de orde op 5 juli aanstaande.

3) Toelichting op voorgestelde aanpak

A. Vergadermodel

Gedacht wordt aan een ander vergadermodel. Het voorstel is een
werkgroep te vragen met een voorstel te komen met als ingangsdatum
januari 2019. Alle partijen kunnen een lid van de werkgroep voordragen.

B. Commissievoorzitters

Aangezien een nieuw vergadermodel nog op zich laat wachten wordt
voorgesteld om voorlopig verder te gaan met de vakcommissies zoals die
ook in de vorige periode bestonden (EFB, RV, SDW).

C. Balans tussen de commissies

In verband met het evenwicht tussen de commissies wordt voorgesteld om
een verschuiving van het onderwerp Cultuur naar SDW te overwegen.

Overwegingen:
– Opname van het beleidsterrein “cultuur” in een Algemene Zaken-
achtige commissie als (tot dusver genaamd) Economie, Financiën
en Bestuur, zoals tijdens de afgelopen raadsperiode, is landelijk
minder gebruikelijk. Cultuur valt veelal onder de commissie die over
onderwijs en sociale zaken gaat. Dit vanwege de relaties van
cultuureducatie met het onderwijs en overeenkomstig de indeling op
rijksniveau (Ministerie van OCW).
– Commissieleden R&A zijn in de meeste gevallen ook lid van de
commissie EFB (“commissie Algemene Zaken”), waardoor zij per
definitie verhoudingsgewijs veel commissievergaderingen hebben.
Door een overheveling van cultuur wordt de vergaderbelasting voor
hen meer in balans gebracht.
– Verder speelt dat de sociale commissie SDW in de afgelopen
raadsperiode substantieel minder ingekomen stukken en gemiddeld
kortere en minder extra vergaderingen heeft gehad dan de
commissie EFB.

D. Commissievoorzitters

Een uitvraag heeft geleerd dat de volgende kandidaten beschikbaar zijn als
commissievoorzitter: de heer Herrema (SDW), de heer Floor (RV), de heer
Van Roon (EFB). Op een later moment zijn mevrouw Lips en mevrouw van
Geenen zonodig ook beschikbaar om commissievoorzitter te worden.

E. Voorzitter Vertrouwenscommissie

In verband met het afscheid van de heer Meuleman is er een vacature voor
de functie van voorzitter van de vertrouwenscommissie.
Welke fractievoorzitters is hiervoor beschikbaar?

F. Start werkgroep raadsvoorstel/ fractievergoedingen/raad-stad

Met de start van de werkgroepen is gewacht tot de afronding van de
formatie. Dat betekent dat de werkgroepen na het reces aan de slag kunnen
gaan. De burgemeester heeft zichzelf aangeboden als voorzitter van de
werkgroep fractievergoedingen.

Fracties die nog geen deelnemer hebben aangemeld, kunnen dat alsnog
doen. Zie ook bijlage 1.

G. Werkbezoek raad

Op vrijdag 31/8 staat het jaarlijkse werkbezoek van de raad in de
vergaderplanning. Hiervoor is echter nog geen stad/thema bepaald. De
burgemeester stelt voor om dit werkbezoek dit jaar te laten vervallen. De
raad is in april reeds weekend geweest samen. Verder is het vooral zaak
om in de commissie en raad inhoudelijk aan de slag te gaan nu de formatie
is afgerond.

jun 15

AD Delft: “Nieuwe college zou ‘gewone man’ niet vertegenwoordigen” D66 onder vuur in debat over coalitieakkoord

Bron AD Delft 14 juni 2018

d66 onder vuur in debat over coalitieakkoord

jun 12

Verklaring van burgemeester Van Bijsterveldt over nieuwe schietincidenten

Beestenmarkt

Verklaring van burgemeester Van Bijsterveldt, 12 juni 2018, n.a.v. incidenten Molslaan en Beestenmarkt

Vanochtend vroeg heeft Delft opnieuw, voor de derde keer binnen twee maanden, te maken gekregen met een schietincident.
Rond 4.30 uur vanochtend werd de politie gewaarschuwd. Er bleken gerichte schoten te zijn gelost in op twee locaties in het centrum. Twee panden zijn door kogels getroffen.

Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe groot de materiële schade is, is op dit moment nog niet duidelijk.

Ik heb vanochtend vroeg de locaties bezocht en heb gesproken met de eigenaren van de getroffen panden. Natuurlijk is er veel bezorgdheid, niet alleen bij de eigenaren, maar ook bij de omwonenden en ondernemers.

Naast bezorgdheid leven er veel vragen. Op veel van deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoorden, want de zaak is in onderzoek. Ik sta in nauw contact met de politie en Openbaar Ministerie en zodra er meer informatie bij ons bekend is, zullen we dat met u delen.

De criminelen zijn wel erg brutaal daar de camera van het permanente gemeente kenteken toezicht boven deze zaak hangt.

In verband met de eerdere schietincidenten in de binnenstad, op 8 en 17 mei van dit jaar, was de politie al bezig met een grootschalig onderzoek. Vanzelfsprekend worden de gebeurtenissen van vanochtend bij dit onderzoek betrokken. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de daders en de toedracht.

Een en ander heeft mij doen besluiten om de twee betrokken zaken, een horecazaak en een sieradenwinkel, vooralsnog voor maximaal twee weken te sluiten. Die tijd is nodig om de rust te herstellen en om politie en OM gelegenheid te geven zo mogelijk inzicht te krijgen in de situatie. Dit in het belang van de veiligheid van de betrokken mensen zelf en die van de directe omgeving.

In de komende dagen wordt onderzocht of extra cameratoezicht van toegevoegde waarde zal zijn en ik heb de politie verzocht om extra te surveilleren.

Dat veel Delftse inwoners bezorgd zijn, begrijp ik heel goed. Ik deel hun boosheid en hun bezorgdheid. De daders hebben niet alleen andermans eigendom aangetast, ze hebben ook inbreuk gepleegd op het gevoel van veiligheid van alle Delftenaren. We zien dat dergelijke situaties zich op dit moment in meerdere gemeenten in het land voordoen. Het dilemma van betrokken burgemeesters is daarbij dat het mogelijk is, dat sluiting van de zaken het doel is van de geweldpleging. Dat vereist grote zorgvuldigheid bij de afweging door burgemeesters hoe om te gaan met betrokken ondernemers in dit soort situaties.

Reactie Openbaar Ministerie

De politie is deze ochtend onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar een schietincident aan de Beestenmarkt en Molslaan. Hetzelfde onderzoeksteam bekijkt ook de eerdere incidenten in Delft. Deze zaken worden apart van elkaar onderzocht, maar mochten er dwarsverbanden zijn dan zullen die op deze wijze snel worden opgemerkt. Op dit moment wordt nog met alle mogelijke scenario’s rekening gehouden. Politie en Openbaar Ministerie nemen de zaak hoog op. De veiligheid van ondernemers en omwonenden is in het geding, dit soort intimiderend en ondermijnend gedrag is onacceptabel.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Marja van Bijsterveldt