Ik stap uit de fractie van Onafhankelijk Delft en ga door in de nieuw te vormen Groep Stoelinga / Hart voor Delft

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Delft

Delft 1 mei 2020

Betreft het per 5 mei 2020 uit de fractie van Onafhankelijk Delft stappen en als raadslid doorgaan in de te vormen Groep Stoelinga / Hart voor Delft

Geachte burgemeester Van Bijsterveldt, beste Marja

OD Partij voorzitter en raadslid Jolanda Gaal heeft samen met haar dochter L.G.F.H. Timmermans tevens raadslid, de partij en fractie van Onafhankelijk Delft publiekelijk in groot diskrediet gebracht door zich plotsklaps tegen een eerder toegezegde fusie met Stadsbelangen te verklaren.

De reden die de kwartiermakers gaven was dat partijvoorzitter Gaal het eigenbelang van een hoge plaats op de toekomstige kieslijst 2022 en daarmee het zeker stellen van de raadsvergoeding (bruto €1945/maand) boven het algemene belang van één sterke Stadspartij stelde.

Het is het zoveelste teken van bestuurlijke corruptie van partij voorzitter Jolanda Gaal. Een partij zonder leden. Door functioneel machtsmisbruik kreeg ze het bij lijsttrekker en partijleider Martin Stoelinga voor elkaar, dat haar dochter Liedewei Timmermans – die toen in Leiden woonde – op een hoge verkiesbare plaats kwam van nota bene de lokale partij Onafhankelijk Delft.

Stembiljet 21-3-2018

Na de verkiezingen vormden moeder Gaal en dochter Liedewei Timmermans een blok in de fractie die zich vooral bezig hielden met interne samenzweringen en manipulaties met als einddoel de kaping van de partij OD.

Daarbij de situatie uitbuitend van een door prostaatkanker en chemotherapie en opvolgende hormoontherapie verzwakte lijsttrekker en fractievoorzitter Martin Stoelinga. Bijvoorbeeld schreef voorzitter Jolanda Gaal op geruisloze wijze één maand voor de verkiezingen mede bestuurslid Martin Stoelinga uit en benoemde haar vriendin Carla van Tricht – Bakker als haar handlangster.

In het AD Delft van 6 april jl las ik dat voorzitter en raadslid Jolanda Gaal als enig inhoudelijk punt over de fusie zei: “Dat er nog flinke verschillen van inzicht tussen beide partijen zijn als het gaat om punten als jihad, moslims en asielzoekers”

Door op deze quasi onnozele wijze hele bevolkingsgroepen te verbinden aan jihad is voor mij een duidelijk een teken van generieke haatzaaiing en zelfs te zien als racistische houding. Dit werp ik ver van mij. Is ook in tegenstelling tot Stadsbelangen Delft die als doelstelling Artikel 1 van de Grondwet heeft.

Ik wil per direct geen deel meer uitmaken van deze door schorremorrie overgenomen partij en fractie van Onafhankelijk Delft. Ik wil als zelfstandig raadslid doorgaan door mijn zetel te behouden om zo ook te voorkomen dat er nog een kennis van de Gaal clan in de gemeenteraad komt. Maar vooral om verder te gaan op de ingeslagen weg van één sterke Stadspartij.

Jolanda Gaal heeft zichzelf de partij OD echter nu al toegeëigend die inhoudelijk en figuurlijk toebehoord aan Martin Stoelinga. Momenteel ondergaat Martin Stoelinga een langdurige palliatieve radioactieve kuur. Dat weerhoudt partijvoorzitter Gaal er niet van om hem alvast op slinkse zijn politieke erfenis te ontfutselen.

Ongeveer negentig procent van de kiezers heeft op Martin Stoelinga persoonlijk gestemd. Hij is al een decennium het boegbeeld van deze partij. Zonder Stoelinga geen OD. Stoelinga krijgt een weerzinwekkende trap onder de graszoden van Jolanda Gaal die in het AD zegt: ‘mensen hebben op Onafhankelijk Delft gestemd en niet op Martin Stoelinga’.

Met vriendelijke groet,

Jan Peter de Wit

Nieuwsbrief week 17 – april 2020, Helft van de boa’s maakte geweld mee

PDF Embedder requires a url attribute

http://www.janpeterdewit.nl/wp-content/uploads/2020/04/nieuwsbrief_griffie_week_17_2020.pdf

Bestuursfunctie OD opgezegd wegens leugens en bedrog van voorzitter Jolanda Gaal

Martin Stoelinga heeft tot twee maal toe (8 april en 22 april) het voltallige bestuur gevraagd op te stappen wegens het mislukken van de fusie. Waarvan akte mijnerzijds.

Ik was en ben nog steeds voor de fusie met Stadsbelangen voor een Grote Stadspartij. Ik heb dan ook gelijk richting de kwartiermakers en Martin Stoelinga een positief advies gegeven en was bereid onderstaande Intentieverklaring zo snel mogelijk te ondertekenen.

Maar mede bestuursleden voorzitter Jolanda Gaal en het door haar op onwettige wijze benoemde vriendin Van Tricht – Bakker zijn dus plotsklaps faliekant tegen. Dat hebben ze via mails aan Stoelinga verklaard. Redenen zijn dat ze vooraf zekerheid willen over functies en posities op de kieslijst van de nieuwe Stadspartij. En die worden uiteraard niet vooraf gegeven bij een degelijk gestructureerde transparante ledenpartij.

Jan Peter de Wit

25 maart 2020 schreven Fusie kwartiermakers Aad Meuleman en Theo van der Lans onderstaande mail en intentieverklaring:

Concept-Intentieverklaring-versie-25-maart-2020-OD_SBD_fusie_stadspartij

Beste allemaal,

Ondanks de bizarre tijd waarin we nu terecht zijn gekomen, hebben Theodor en ik de afgelopen weken gewerkt aan een concept intentieverklaring.
Inmiddels zijn alle betrokkenen geïnformeerd over de te nemen vervolgstappen. De intentieverklaring is daar één van. Bijgaand doen wij jullie de concept
intentieverklaring 25 maart 2020 toekomen. Eventuele op- of aanmerkingen ontvangen wij graag uiterlijk 31 maart 2020 (graag in een reply naar deze mail).
Hierna zullen wij een definitieve versie voorleggen aan betrokkenen met de vraag of je akkoord bent met deze verklaring. Dit beschouwen wij dan als jouw definitieve keuze.
Bedenk dat als je akkoord geeft, dit niet vrijblijvend is.

Een definitief ondertekenmoment (pers) doen wij dan zodra de situatie dat mogelijk maakt.
Het spreekt voor zich dat wij iedereen veel sterkte wensen in deze tijd en vooral…..pas op en zorg goed voor  elkaar!

Met vriendelijke groeten,
Theodor en Aad

Stichting Delftse Vreugdevuren stuurt brief aan de gemeenteraad

Foto Koos Bommelé

Goedendag allen,

Aller eerst wil de Stichting Delfse vreugdevuren jullie bedanken voor het mogen insturen van een bericht. Zoals jullie hierboven al zien staan, gaat het om de stichting, Delfse Vreugdevuren.

Stichting Delfse vreugdevuren staat voor het organiseren van vreugdevuren met de daarbij behorende nevenactiviteiten. De afgelopen jaren gingen de afspraken tussen de gemeente Delft en de organisatoren van de vreugdevuren wat rommelig en werden elkaar een hoop dingen verweten wat wel en niet goed ging. Mede hierop heeft de gemeente besloten om het organiseren van de vreugdevuren een nieuw jasje te geven. Voor ons is dat geen enkel probleem en sluiten we ons hierbij aan, want het mag best een nieuw jasje krijgen en dat hoeft in onze ogen zeker niet minder te zijn! 

Alleen de eisen van de gemeente zijn zo hoog dat het eigenlijk voor de organisatoren in Delft bijna niet te doen is om fatsoenlijk een vreugdevuur te organiseren. Mede daarom zijn de overige 2 wijken samen een stichting begonnen om alles profesioneel aan te pakken en te laten zien dat we de gemeente serieus nemen. Maar zelfs dan zijn De torenhoge kosten die zich mee brengen voor ons niet te doen. 

De Kosten die de nieuwe regels met zich meebrengen zijn onder andere: rijplaten, EHBO post, zand, beveiliging en ga zo nog maar eventjes door. Een grote evenementen aanvraag kost ook nog is €750,- euro. Naast deze kosten moeten de organisatoren van de vuren uit de wijken komen waar deze georganiseerd worden, terwijl dit voorheen nooit een regel was. 

De afmeting van de vuren waren altijd 5x5x6. Dit hebben wij nog op papier staan van voorgaande jaren. Echter wil de gemeente dat het nu 5x5x3 wordt. Dan vraagt u zich misschien af, is die 3m nou echt zo’n ramp ? JA, want waarom moeten wij ons alleen aanpassen en krijgen wij torenhoge kosten zonder maar 1% wat te zeggen te hebben. Er is nog nooit wat fout gegaan bij de vuren in de afgelopen 15 jaar en misschien wel langer. Waarom worden wij zo hard gestraft? 

Het enige wat we willen vragen en met zijn alle heel graag willen is ons vuur onder de oude omstandigheden.
Een stapel van 5 bij 5 en 6m hoog.
Dat bij elk vreugdevuur 1 lid van de stichting delfse vreugdevuren zit om ervoor te zorgen dat de regels nageleefd worden en daarnaast twee contactpersonen uit de wijk, die enkel dienen als contactpersoon en als extra ogen om te kijken of alles goed verloopt en de regels nageleefd worden.

En de vuren moeten op naam van de stichting komen te staan, dit is voor alle partijen beter en ook de gemeente straalt hiermee professionaliteit uit om met een stichting in zee te gaan. De gemeente betaald de kosten van de voorbereidingen(het voldoen van het evenementen vergunning). De kosten zullen geen probleem voor de gemeente moeten zijn nemen we aan. 

We hopen op een positieve reactie, want zoals het afgelopen jaar ging in de Vrijeban en Tanthof wil niemand meer. De jongeren die we niet meer konden aansturen omdat ze teleur gesteld en boos waren en dat bracht kosten met zich mee die met inzet van politie, brandweer en de vernielingen misschien wel boven de 200.000 euro uitkwamen. Want een hoop vernielingen zijn niet gemeld omdat het privé eigendommen waren. Dit willen we absoluut niet en kosten wat kost voorkomen en daarom hopen we op u steun! 

Met vriendelijke groet

Stichting Delfse vreugdevuren.

AD Delft : Chaos compleet bij Onafhankelijk Delft: ‘Scheuring onvermijdelijk’

https://www.ad.nl/delft/chaos-compleet-bij-onafhankelijk-delft-scheuring-onvermijdelijk~a3f8ef44/

Mijn sportschool Club Sportart Fitness betreurt besluit van regering

Mijn sportschool Club Sportart Fitness stuurde me onderstaand bericht. Voor de goede orde, ik betaal mijn maandelijkse abonnement. Ik begrijp dat ik later die maanden er extra erbij krijg.

Delft, 23 april 2020

Beste lid van Club SportsArt Fitness,

Afgelopen dinsdagavond heeft Premier Rutte namens het kabinet duidelijkheid gegeven over de ruimte die wij, als burgers, gaan krijgen na 27 april 2020 m.b.t. het Corona virus. Die ruimte komt er vooralsnog vooral voor kinderen en jongeren. Dit betekend helaas dat onze Sportschool nog dicht moet blijven.

Alhoewel gezondheid voor alles gaat, betreuren we het besluit. We hebben de voorbije weken als team al het nodige gebrainstormd en nagedacht over hoe we de “1,5 meter” samenleving ook zouden kunnen laten werken in de Sportschool. NL ACTIEF, de branche vereniging voor Sportscholen, heeft ook een goed onderbouwd protocol opgesteld om verantwoord te kunnen sporten voor de sector Fitness. Deze is ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Met als uitgangspunt zo snel mogelijk weer open en passend bij de 1,5 meter samenleving. We hopen dat het protocol positief beoordeeld wordt en we snel weer open mogen.

Voor nu betekend dit dat we gaan kijken hoe we wel de jeugdlessen weer kunnen opstarten, deze zullen dan in ieder geval buiten plaatsvinden.
Met pijn in ons hart moeten we accepteren dat ondanks dat we staan te popelen om weer open te gaan, we nog geduld zullen moeten hebben.

Het is voor veel mensen nu een moeilijke tijd. Wij hopen dat u ondanks dat het nog even zal duren al wel zin heeft om weer bij ons te komen sporten en u uw contributie blijft betalen. Zonder uw steun komen wij deze ook voor ons moeilijke periode niet door.

We willen nogmaals benadrukken dat wij de periode die wij dicht zijn en u niet heeft kunnen sporten zullen compenseren door uw abonnement kosteloos met deze periode te verlengen. Op deze manier blijft het voor ons financieel haalbaar om “overeind” te blijven omdat de einddata van de abonnementen allemaal verschillend zijn.

Als elk lid zijn contributie van mei niet zou betalen dan zouden we in die maand helemaal geen inkomsten hebben terwijl diverse vaste lasten (welke we al zoveel mogelijk hebben geprobeerd te verlagen) gewoon doorlopen. De tegemoetkoming van de Overheid is helaas niet voldoende.

We hopen op uw begrip en zijn u erg dankbaar als u uw contributie blijft betalen. Tenslotte hopen we dat iedereen in beweging blijft en natuurlijk gezond. En zien we er naar uit u snel weer in de Sportschool te mogen verwelkomen.

Team Club SportsArt Fitness
Club-Sportsartfitness.nl/gesloten-ivm-het-coronavirus/
Info@club-sportsartfitness.nl

Fractievoorzitter Martin Stoelinga stuurt het voltallige OD bestuur de laan uit

——– Doorgestuurd bericht ——–

Onderwerp: FW: Onbehoorlijk bestuur en torpederen fusie
Datum: Wed, 22 Apr 2020 14:47:15 +0200
Van: ruisch@ziggo.nl
Aan: jolanda gaal <ateliergala@hotmail.com>, ‘jan peter’ <jpdewit@ziggo.nl>, ruud-carla@hotmail.com

Onderwerp: Onbehoorlijk bestuur en torpederen fusie

Delft, 22 april 2020

Beste Jolanda, Carla en Jan Peter,

Ik, Martin Stoelinga, heb jullie op 8 april gevraagd om als voltallig bestuur van de politieke vereniging Onafhankelijk Delft direct op te stappen.

Tevens heb ik, voorzitter Jolanda Gaal, gevraagd mij de partij in zijn geheel terug te geven door mij als voorzitter en enig bestuurslid in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Het gesprek dat ik op 17 april met Jolanda Gaal (en dochter Liedewei Timmermans) en bestuurslid Carla van Tricht – Bakker had, heeft verder geen duidelijkheid gebracht op jullie voltallig aftreden.

Dat doe ik hierbij ten laatste male. De reden van mijn verzoek is dat er door onbehoorlijk bestuur en draaikonterij van voorzitter Jolanda Gaal en bestuurslid Carla van Tricht – Bakker de fusie plannen met Stadsbelangen plotsklaps uiteen gespat zijn. De fusie is door onbehoorlijk bestuur getorpedeerd.

Ik heb met afschuw kennis genomen dat de kwartiermakers T. van de Lans en Aad Meuleman hebben vastgesteld dat persoonlijke eigenbelang (voor een toekomstige hoge plaats op de nieuwe kieslijst) belangrijker werd gevonden dan het belang van één sterke grote Stadspartij voor Delft. De kwartiermakers hadden ook genoeg van jullie respectloze achterkamertjespolitiek en sabotage van het proces.

Jolanda, ik heb jou bij de partij gevraagd. De kiezer van Onafhankelijk Delft heeft in overgrote meerderheid op mij gestemd. Nu vraag ik jou, om mijn partij terug te geven. Dat doe ik om zelf het heft in handen te nemen om alsnog op de ingeslagen fusie weg door te gaan en één sterke grote Stadspartij te vormen.

Jolanda, ik vraag je ten laatste male om bij de Kamer van Koophandel de twee andere bestuursleden, Jan Peter de Wit en Carla van Tricht – Bakker uit te schrijven, verder verzoek ik je jezelf ook uit te schrijven en mij, Martinus Hendrikus Johannes Maria Stoelinga, in te schrijven als voorzitter en enig bestuurslid. Dit is een fluitje van cent, kan online en is binnen 3 dagen bij de Kamer van Koophandel doorgevoerd en zichtbaar, maar ik geef je tot en met 30 april 12.00 uur de tijd om dit te bewerkstelligen. Ik verwacht vóór deze datum een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarop ik alleen mijn naam zie staan als voorzitter en enig bestuurslid.

Geef mij eerst mijn partij Onafhankelijk Delft terug. Daarna zien we wel verder.
Ik bedank jullie voor de bewezen verdiensten voor de politieke partij Onafhankelijk Delft.

Met vriendelijke groet, Martin

Fractievoorzitter Martinus Hendrikus Johannes Maria Stoelinga

geboren 03-05-1943 te Eindhoven

Van de Spiegelstraat 38, 2613 GA Delft=


Onderwerp: Re: FW: Onbehoorlijk bestuur en torpederen fusie
Datum: Wed, 22 Apr 2020 19:51:29 +0200
Van: jp de wit <jpdewit@ziggo.nl>
Aan: ruisch@ziggo.nl, jolanda gaal <ateliergala@hotmail.com>, ruud-carla@hotmail.com

hoi jolanda,

schrijf mij zo snel mogelijk bij de kvk uit dit onbehoorlijk bestuur

ik wil hier part noch deel aan hebben

jan peter de wit

College misbruikt democratie-arme periode om Begrotingsopzet 2021 er nog snel door te drukken

Tweede Commissie Algemeen 16-4-2020 over Covid-19

Van burgemeester van Bijsterveldt hebben we weer een “Corona-brief” gekregen HIER om digitaal in een extra vergadering te bespreken.

Een brief vol met de gebruikelijke propaganda van het college. Goh.. wat is B&W goed bezig.

In werkelijkheid zijn het allemaal vage kletsverhalen, uiteraard zonder getallen, grafieken en tabellen. Veel gezever. Niks aan de hand. Houd vol.

Hoe corona echt huishoudt op de IC’s , ziekenhuisbedden en verzorgingshuizen en bij mensen thuis staat er niet in. Hoeveel mensen er in Delft getest zijn? De mondkapjes schaarste? En welke problemen er nog meer zijn, staat er al helemaal niet in. Maar de Corona-brief is weer besproken en het college heeft de ‘raad’ geïnformeerd.

De grootste partij GroenLinks heeft tot nu toe niks gepresteerd en wil nu ineens in Corona-tijd door met de Kadernota. Zit natuurlijk addertje onder het gras.

Het venijn van deze Corona-brief stond op de laatste bladzijde:

20 mei krijgt de gemeenteraad de Kadernota 2021. GroenLinks wethouder Stephan Brandligt gaat gewoon door met de Kadernota 2021 waar de Algemene Beschouwingen dus nog dit voorjaar over moeten gaan. Dat digitale is een ramp voor een uitgesproken oppositie lid. Geen hond die het nog kan volgen.

Stephan Brandligt

Het is absurd dat wethouder Brandligt deze Kadernota 2021 nog doorzet. Amsterdam heeft de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 uitgesteld. En Delft is Klein Amsterdam met z’n massa toerisme. (5,5 miljoen bezoekers/jaar hier)

De totale Delftse begroting bedraagt 380 miljoen euro. De inkomsten lopen dramatisch terug. Neem precario 2,4 miljoen alleen al. Maar ook toeristenbelasting 1 miljoen. Om maar wat te noemen. De horeca ondernemers kunnen dat slappe uitstel straks echt niet opbrengen. Toeristen brachten hier in 2019 in Delft €45 miljoen binnen. Daar is nu niet veel van over.

En de uitgaven nemen sterk toe. Het aantal Bijstandgerechtigden zal enorm toenemen door exponentieel stijgende werkloosheid. En de kosten van de Zorgwetten zullen ook enorm oplopen. En de Jeugdwet en de Participatie wet. Alles ligt op z’n gat. De hulpvragen nemen straks enorm toe. En dan heb ik het nog niet over de cultuur sector.

GroenLinks zet lekker de oogkleppen op en gaat onverminderd door met de stad besturen. Het gat dat Corona gaat slaan is geschat op 4,5% tot 7,5%. Dat is dan een bezuiniging van 17 tot 28 miljoen euro.

De Impactanalyse zal duidelijk moeten maken dat we veel meer tijd nodig zullen hebben om de Kadernota 2021 te behandelen. Dat zal dan maar tijdens of na het zomerreces moeten. Er is een zeer dodelijke Pandemie gaande en die is nog lang niet voorbij.

Jan Peter de Wit

D66 wethouder Huijsmans laat toch perenboomjes Bastiaanspoort omzagen

Rechtsboven D66 wethouder Martina Huijsmans

Helemaal aan het eind van de digitale commissie vergadering Ruimte en Verkeer antwoordde (webcam beelden) D66 wethouder Martina Huijsmans op mijn vragen om de gezellige perenboompjes aan de Bastiaanspoort te redden.

Zes perenbomen Bastiaanspoort worden gekapt.

Wethouder Huijsmans:

  • Bomen kunnen niet blijven staan om ruimte te hebben om te kunnen bouwen.
  • In deze tijd van het jaar is het lastig om bomen te herplanten. Is een droge tijd en zullen flinke wortelschade oplopen.
  • In ze hebben al jaren op een niet al te beste plek gestaan. Daardoor is de kroonvorm niet optimaal. En de levensduur van de bomen zullen sowieso al beperkt zijn. Dan moeten we veel moeite doen terwijl we niet zeker weten of ze overleven.
  • We hebben aan de Gasthuislaan al een beetje gedoe over wat we daar gaan terug planten. Perenbomen kunnen slecht tegen de hoge grondwaterstand daar.
  • We maken afweging van de kosten. Voor deze keer hebben we gekozen om te kappen. Is goedkoper.
  • Ik ben het eens met dhr. De Wit dat het zonde is om mooie bomen te kappen. Maar ik heb nu de keus gemaakt deze perenbomen te kappen omdat het te duur is.

Jan Peter de Wit

Noodkreet Sonja Sint over wederom vastgelopen Super Tractor op Gasthuislaan

Beste Francis, (redactie: Francis Nauman omgevingsmanager gemeente Delft)

Vandaag voor de zoveelste keer een volstrekt ontoelaatbare tractor van een ton of 8 over de Gasthuislaan. Is er nog kans dat er eens een beleid hierop komt? Of handhaving van een bestaand beleid? 

De totale lakse houding omtrent deze gevaarlijke verkeersbewegingen op deze smalle gracht  gaat nu toch wel heel schandalig worden.

Is het wachten nu echt op een calamiteit? 

Met groet

Sonja Sint